Politikker & Mål

Åbenhed, dialog og involvering

Danmarks Skiforbund vil:

Vision: Fremme sportsligt fokus: Med sportsligt fokus vil vi fremme idrætsaktiviteter og talentarbejdet året rundt – for bredden og eliten på tværs af klubber og discipliner

Hvordan: Danmarks Skiforbund skal være katalysator for udviklingen af skisporten. Forbundet skal understøtte klubberne i deres virke med at udvikle skisporten.

Hvad vil vi overordnet:
Danmarks Skiforbund vil, via medlemsklubber være en samlende enhed for passionerede ski og snowbordløbere.
Talent & elite:
Sikre etableringen af en talent & eliteorganisation sammen med klubberne, så atleterne med base i Danmark kan dyrke ski & snowbord som en sport/idræt hele året rundt.
Internationalt arbejde:
Danmarks Skiforbund vil sikre international indflydelse og samarbejde.

Danmarks Skiforbunds samlede strategi for 2022 – 2025 kan læses her:

Strategiaftale 2022-2025 Danmarks Skiforbund

Grundlag for god ledelse, Code of Cunduct og Vejledning vedr. økonomisk godtgørelse i forbindelse med repræsentation af Danmarks Skiforbund

Grundlag_for_god_ledelse_af_Danmarks_Skiforbund_2023_2024

Danmarks Skiforbunds samværspolitik vedrørende hindring af sexistisk adfærd og overgreb:

Samvaer_politik_bilag_logo

Danmarks Skiforbund Samværspolitik – Snow Safe Policy dansk ver 1.1

Samværspolitik kan hentes her Samvaerd_politik_bilag

Danmarks_Skiforbund_SNOW_SAFE_POLICY

Danmarks_Skiforbunds_beredskabsplan_Misbrug_og_spiseforstyrrelser

Du er ikke alene

Danmarks Skiforbunds forretningsorden

Bestyrelsesforretningsorden 2022_23

Danmarks Skiforbunds strategi

Strategiaftale 2022-2025 Danmarks Skiforbund

Specialforbundets Indstilling af strategiaftale kan hentes her

Seneste reviderede/tilpassede strategiaftale (februar 2019) kan hentes her…

DSkiF & DIF evalueringsrapporter vedrørende implementeringen af DSkiF 4 årige strategi 2018 – 2021:

Evalueringsrapport juni 2018

Evalueringsrapport december 2018

Evalueringsrapport juni 2019

Evalueringsrapport december 2019

Danmarks Skiforbund aftale om nationale kvalifikationskrav / udtagelseskriterier

Danmarks Skiforbund_aftale_om_nationale_kvalifikationskrav_udtagelses_kriterier_OL2022_ver10

Udtagelsesprocedure EYOF
Langrend: Udtagelse til EYOF 2022 – 180122
Alpin: Reviderede udtagelseskriterier til EYOF 2023

Vejledning vedrørende behandling af klagesager i Danmarks Skiforbund

Kan hentes her (pdf)

Danmarks Skiforbunds elitestrategi (overordnet)

Danmarks Skiforbunds elitestrategi kan hentes her...

Struktur dokument Good Governance (God selskabsledelse) for Kraftcentere og udvalg

Kan hentes her

Danmarks Skiforbund beredskabsplan:

Danmarks_Skiforbunds_beredskabsplan_ski_og_lavine_ulykker

Danmarks Skiforbunds elitepolitik, godkendt i 2009:

Danmarks Skiforbunds elitepolitik, kan hentes her: