Seksuelle krænkelser er et emne som det kan ofte være svært for klubbens bestyrelse at tage fat om. Bestyrelsen har pligt til at indhente en børneattest på de trænere, instruktører, ledere mv. der i deres virke for klubben kommer i kontakt med børn og unge i klubben.

Hvad kan foreningen gøre for at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge, hvad siger børneattestloven, og hvordan rådgiver forbundet i konkrete sager?

Det er lovpligtigt for alle idrætsforeninger at indhente børneattester, når der tilknyttes nye trænere, instruktører, ledere mv., som skal have direkte og vedvarende kontakt med børn under 15 år. En børneattest indeholder oplysninger om en eller flere af følgende typer straffelovsovertrædelser:

  • Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år.
  • Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi
  • Blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 år.

Hvordan indhenter foreningen børneattester?
DIF har i samarbejde med DGI og DFIF lavet folderen “Husk børneattesten!”, som kort beskriver, hvorfor og hvordan foreninger indhenter børneattester på deres nye børne- og ungdomstrænere/ledere.

Det er nemt og hurtigt – læs en mere uddybende vejledning, som præcist beskriver, hvordan foreningen skal indhente og håndtere børneattesterne.

Bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer, kantinepersonale og andre, som ikke har direkte kontakt med børn under 15 år i det daglige idrætsarbejde, er ikke omfattet af loven om børneattester.

Indhentelse af samtykke kan ske elektronisk, hvis foreningen har CVR-nummer og E-boks samt man har en medarbejdersignatur. Indhentelse af elektronisk samtykke kan ske her.

Hvis foreningen modtager en plettet børneattest

Udelukkelsesnævnet bliver automatisk underrettet af politiet, hvis en forening modtager en plettet børneattest.  Foreningen vil herefter blive kontaktet af nævnet, som kan give råd og vejledning omkring reglerne på området.

I nogle tilfælde vil en plettet børneattest ikke være en forhindring for at kunne være frivillig, men vedkommende vil skulle have nævnets tilladelse , inden ansættelse kan finde sted.

DIF, DGI og Firmaidrætten har et etableret et fælles nævn, som bla. skal hjælpe klubber og foreninger med at foretage denne vanskelige vurdering og samtidig sikre, at personer med en plettet børneattest får en ensartet og fair behandling.

Sådan behandler udelukkelsesnævnet en ansøgning

En ansøger med en plettet børneattest vil typisk skulle indsende en begrundet ansøgning samt relevante bilag (børneattest og domsudskrift) til nævnet. Det vil ofte være hensigtsmæssigt, at ansøgeren i forvejen har haft en dialog med foreningen og har foreningens støtte, inden ansøgningen indsendes til nævnet.

Nævnet tager på baggrund af ansøgningen fra den dømte, sagens omstændigheder og evt. foreningens indstilling konkret stilling til hver enkelt sag. Nævnets afgørelse kan enten være tilladelse, betinget tilladelse eller afslag – alt afhængig af de faktiske forhold. I de såkaldte ”billeddelings-sager” vil nævnet lægge særligt vægt på relationen mellem den dømte og ofret.

Da indholdet af dokumenterne har en følsom karakter, bør man inden man indsender en ansøgning kontakte juridisk konsulent, Anders Young Rasmussen på ayr(at)dif.dk eller telefon 2042780 med henblik på nærmere aftale.

Henvendelser om seksuelle krænkelser og underretninger skal ske til:

Maiken Ziebell:
Telefon 29668670
mzb(at)dif.dk

Henvendelser om positive børneattester kan ske til:

Anders Young Rasmussen:
Telefon 20427080
ayr(at)dif.dk

Nedenfor har vi oplistet børneattestloven, Kulturministeriets generelle vejledninger om håndtering af børneattester samt blanket til indhentning af børneattest:

Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale mv.

Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved tilknytning af personer i bl.a. idrætsforeninger.

Download:

Blanket til indhentelse af børneattest (pdf)

Husk Børneattesten (pdf)

Vejledning om børneattester (pdf)

Det uhørte overgreb (pdf)