Idrættens forsikringer

Siden 2005 har DIF og DGI haft en kollektiv forsikringsaftale  Det betyder, at alle der er medlem af en skiklub og deltager i klubbens forskellige aktiviteter vil være dækket af Idrætsforsikringen. Når I skal på klubtur, bør klubben medbringe policenummer og data på rejseforsikringen.

Alle DIF’s specialforbund og medlemsforeninger er automatisk dækket af nogle fælles, kollektive forsikringer, som DGI og DIF har tegnet.

På hjemmesiden www.idraettensforsikringer.dk kan du læse om de forskellige forsikringer og se, hvad de dækker. Og hvis du skal anmelde en skade, er det også via hjemmesiden, at du kan gøre dette. Her finder du også forsirkingskort, faktablade m.m.

IDRÆTSREJSEFORSIKRING via DIF/DGI

Forsikringens policenummer: 31581488

Hent certifikatet her: https://skiforbund.dk/wp-content/uploads/2023/12/Certificate-General-DIF_DGI-2024-1.pdf

I certifikatet skal den rejsende udfylde:

navn, fødselsdato (d.o.b.) det land du rejser til samt afrejse og hjemkomstdato. Herefter kan man printe dit certifikat.

Gouda alarmcentral er klar til at hjælpe dig 24 timer i døgnet. Kontakt altid vores alarm hvis du har brug for hjælp på rejsen – Gouda alarm hjælper dig døgnet rundt, året rundt og i hele verden.

Er skaden sket, kan der døgnet rundt rettes henvendelse til Gouda Alarm på:

Telefon +45 33 15 60 60

For at anmelde en skade der ikke er akut, skal du bruge dette link

Her finder du også gode råd om hvilke oplysninger det er vigtigt at have med, alt efter hvilken skade du skal melde.

Online skadeanmeldelsen udfyldes med policenummer og navn på virksomhed som vist herunder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUSK!

Alvorlig sygdom/tilskadekomst der medfører hospitalsindlæggelse eller ekstraordinær sygetransport skal du altid melde til Gauda Alarm snarest muligt

 Det kan være nødvendigt at Gouda alarm stiller garanti eller fremsende betaling.

Fælles forsikringer

Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DGI har i forsikringsselskabet Tryg tegnet 5 fælles (kollektive) forsikringer, som din forening, via medlemskabet af DIF og/eller DGI, automatisk er dækket af.
De 5 forsikringer er:

  1. En lovpligtig og en frivillig arbejdsskadeforsikring. Den lovpligtige del dækker, hvis f.eks. en af foreningens lønnede eller ulønnede trænere kommer til skade under udførelsen af trænerjobbet. Den frivillige del dækker, hvis en af foreningens frivillige ledere kommer til skade, mens han/hun virker for foreningen.
  2. En ansvarsforsikring, som dækker det erstatningsansvar, som din forening kan pådrage sig i forbindelse med sin virksomhed.
  3. En idrætsrejseforsikring, som dækker foreningens medlemmer, instruktører og ledere på foreningsrejser til udlandet.
  4. En retshjælpsforsikring, som dækker foreningens omkostninger i forbindelse med en retssag.
  5. Psykologisk krisehjælp, som dækker, hvis personer i eller omkring foreningen involveres i en alvorlig hændelse – f.eks. et ulykkestilfælde.

Hvis din forening har tegnet en eller flere af ovennævnte forsikringer, så er den dobbeltforsikret, og det er spild af foreningens penge! I bør derfor opsige sådanne forsikringer, hvis det er tilfældet.

Har din forening brug for flere forsikringer?

De forsikringer, som DIF og DGI har sørget for, er dem, som enten er lovpligtige eller dem, som alle foreninger normalt har brug for. Herudover kan din forening have brug for selv at tegne supplerende forsikringer. Det afhænger bl.a. af din forenings aktiviteter, hvad ejer den osv.

Foreningens egne forsikringsbehov

De forsikringer, som ikke er omfattet af den kollektive aftale (fælles forsikringer), har hver forening selv ansvaret for at tegne. Se oversigten på siden “Foreningens egne forsikringer her : Foreningens egne forsikringer | Idrættens Forsikringer (idraettensforsikringer.dk)

Foreningens egne forsikringer kan eksempelvis være: