I Danmark findes ingen almindelig foreningslov, der regulerer foreningers virksomhed. Grundlaget for foreningen er derimod foreningsaftalen, vedtægten.

Vedtægten er foreningens grundlov og dermed det juridiske grundlag for foreningens virke. Selv om det ikke er et krav, at man har en skreven vedtægt, er det ganske praktisk, at der ved foreningens stiftelse fastsættes nærmere regler for foreningens formål og virke, herunder det enkelte medlems rettigheder og pligter, valg af bestyrelse osv.

For at undgå diskussioner om, hvorledes man skal forholde sig i en lang række tilfælde, som opstår i foreningens daglige arbejde, bør vedtægten naturligvis formuleres så præcist som muligt.

Skal klubben have nye vedtægter, så er det en god idé at læse pjecen Foreningsvedtægten. Den giver svar på spørgsmål, der melder sig i den forbindelse. Pjecen indeholder en vejledende skabelon for den gode vedtægt.

Vejledning til brug ved udarbejdelse eller revision af idrætsforeningens vedtægter (pdf)

DSkiF skabelon Vedtægter til ny klub (Word-fil)

Lov om støtte til folkeoplysning sikrer kommunal økonomisk støtte til foreningslivet, herunder idrætsforeningerne. Foreningerne er med folkeoplysningsloven sikret støtte, men støtten kan være meget forskellige fra kommune til kommune for mere information.

Lov om støtte til folkeoplysning hører under Kulturministeriet. Læs mere her…

Bilag:

Standardvedtægter (pdf)

Vejledning til brug ved udarbejdelse eller revision af idrætsforeningens vedtægter (pdf)