Struktur - alpin

Det alpine kraftcenter er etableret i februar 2015 i et samarbejde mellem flere danske skiklubber og Danmarks Skiforbund.

Formålet med kraftcenteret er at skabe et øget aktivitetsniveau med høj fokus et øget sportsligt niveau.

Kraftcenteret skal:

  • Støtte klubberne i deres arbejde med at tiltrække og fastholde alpine konkurrenceløbere
  • Varetage arbejdet med talentudvikling
  • Støtte eliten i deres satsninger på at nå højeste internationale niveau
  • I samarbejde med de alpine skitrænere implementerer aldersrelateret træning

Med etableringen af et kraftcenter sikrer Danmarks Skiforbund, at forbundet kommer så tæt som muligt på de aktive samtidig med, at der med et kraftcenter vil være kontinuitet i arbejdet med dansk alpin skisport.

Alle skiklubber i Danmark er velkomne som medlemmer i det alpine kraftcenter. For øjeblikket består kredsen omkring kraftcenteret af de klubber, som drev arbejdet med at etablere det. Det er:

Aarhus Skiklub
Københavns Skiklub
Skiklubben Hareskov
Holte Ski

Alpin Kraftcenter Danmarks bestyrelse:
Formand: Michael Hanghøj, Skiklubben Hareskov
Kasserer: Kim Skov Jensen, Skiklubben Hareskov
Bestyrelsesmedlem: Ole Mathiasen, Aarhus Skiklub
Bestyrelsesmedlem: Søren Witt, Skiklubben Hareskov er udtrådt af bestyrelsen marts 2023
Bestyrelsesmedlem: Carsten Reffeldt Wexel, Skiklubben Hareskov er indtrådt i bestyrelsen på Søren Witts plads.
Bestyrelsesmedlem: Kuno Brodersen, udpeget af Danmarks Skiforbund
Suppleant: Vakant

Yderligere information om det alpine kraftcenter kan hentes hos bestyrelsen på mail: alpinkraftcenterdanmark@gmail.com.

Ordensudvalg:
Formand: Kristian Lyhne Damgård
Udvalgsmedlem: Jesper Aaris Nielsen, Aarhus Skiklub
Udvalgsmedlem: Kristian Richardt, Skiklubben Hareskov

Bilag:

Vedtægter Alpin Kraftcenter Danmark 19.05.2022

Rammeaftale mellem AKD & DSkiF, opdateret november 2019

AKD Forretningsudvalg kommisorium februar 2019

AKD Konkurrenceudvalg kommisorium Juni 2022

AKD-Ungdoms- og uddannelsesudvalget-kommisorium-Juli 2022

Konkurrenceudvalgskommissorie appendix 1 – DSFCR part one Introduction and part three Particular Conditions

Konkurrenceudvalgskommissorie appendix 2 – ICR 2017 final part two

Konkurrenceudvalgskommissorie appendix 3 – USSA alpine helmet regulations

Konkurrenceudvalgskommissorie appendix 4 – Alpine Course Setting Specifications

Konkurrenceudvalgskommissorie appendix 5 – Competitionequipment final part five

AlpintKraftcenter