Som klub skal man være opmærksom på, at der er forskellige regler i forbindelse med skat, moms og skattefri godtgørelser.

Skat
Det er vigtigt, at foreningerne har styr på skattereglerne, når de foretager udbetalinger til fx lønnede eller ulønnede trænere og ledere. Pjecen Skat – skattemæssige forhold for idrætsforeninger’ giver svar på de fleste spørgsmål.

Ud over at det er vigtigt at kende skattereglerne, når der udbetales skattefri godtgørelser, så er det også vigtigt, at dokumentationen for sådanne udbetalinger er i orden. Benyt eventuelt skemaet ’Skattefri godtgørelser mv.’, som er lige til at downloade og bruge.

Moms
De fleste amatøridrætsforeninger kan normalt helt slippe for at være momsregistreret. Det kan du læse om i pjecen ’Fri for moms’. Du kan også læse mere om dette på SKAT’s hjemmeside.

Hvis din forening derimod har valgt at være momsregistreret, er det momslovens almindelige regler, der gælder. Det kan du læse om i pjecen ’Moms’.

Bilag:

Satser for skattefri godtgørelser 2020

Skattemæssige forhold i foreningen (pdf)

skattefri godtgørelser – blanket (pdf)

Pjecen Fri for moms (pdf)

Pjecen Moms (pdf)