Danmarks Skiforbund tilbyder rådgivning ift. klubbernes fundraising og ansøgninger.

Vi kan hjælpe med:

  • Sparring og rådgivning til jeres projekt eller ansøgning
  • Rådgivning ift. hvilke støttemuligheder og fonde der vil passe til jeres projekt.
  • Rådgivning ift. hvordan i griber lokalt samarbejde an (med kommunen, andre foreninger osv.)

Så, sidder i med en ide eller noget i gerne vil rejse midler til – det kan være udstyr, aktiviteter, uddannelse, et projekt, nye målgrupper, camps, faciliteter osv., – så send Kim en mail eller ring til ham.

Kim Bremer som er tilknyttet Danmarks Skiforbund, hvor han sidder med projektudvikling og fundraising, har arbejdet professionelt med fundraising i Danmarks Skiforbund, Dansk Røde Kors og DGI Nordsjælland. Har desuden arbejdet med fundraising i de klubber han er medlem af, og underviser også i fundraising for foreninger i mange kommuner.

Kim kan kontaktes her:

Mobil: 31346452
Mail: kbe@skiforbund.dk

Du finder en oversigt over forskellige puljer på DIFs hjemmeside