Opstart af skiklub

Nyttig info omkring opstart af en skiklub

Ønsker man at oprette en helt ny forening, et passioneret fællesskab, skal man afholde en stiftende generalforsamling hvor der vælges en bestyrelse og foreningens vedtægter vedtages. Er foreningen ikke stiftet med vedtægter endnu, så hjælper vi gerne med dette. Skriv til klub@skiforbund.dk.

Når foreningen er stiftet kan man søge om optagelse i Danmarks Skiforbund og godkendelse i folkeoplysningsudvalget i den kommune foreningen er hjemhørende i. Som godkendt forening kan man i hjemkommunen søge om lokaler, lokaletilskud mm. Det varierer meget kommune fra kommune hvad der gives i tilskud til samt hvad der gives i tilskud. Kontakt derfor din forenings hjemkommune.

Lov om støtte til folkeoplysning sikrer kommunal økonomisk støtte til foreningslivet, herunder idrætsforeningerne. Foreningerne er med folkeoplysningsloven sikret støtte, men støtten kan være meget forskellig fra kommune til kommune.

Lov om støtte til folkeoplysning hører under Kulturministeriet. Læs mere her…

Bilag:

Standardvedtægter (pdf)

Vejledning til brug ved udarbejdelse eller revision af idrætsforeningens vedtægter (pdf)