I forbindelse med ansættelse af trænere mm. er der visse ting man som klub skal være opmærksom på:

    En idrætsforening er som arbejdsgiver underlagt de samme forpligtelser efter arbejdsmarkedslovgivningen som alle andre arbejdsgivere.
  • Arbejdsmiljøloven gælder for alle medarbejdere, lønnede såvel som ulønnede.
  • Ferieloven gælder for alle lønnede ansatte.
  • En almindelig klubtræner skal ikke ansættes efter funktionærloven. En cheftræner skal.
  • Idrætsforeningen og den ansatte kan i vidt omfang frit aftale de individuelle ansættelsesvilkår om arbejdstid, løn m.v.
  • Idrætsforeninger er ikke bundet af arbejdsmarkedets almindelige overenskomster.
  • Der skal udstedes ansættelsesbevis ved ansættelse på mere end 8 timer om ugen.

Bilag:
Vejledning om ansættelse (pdf)
DIF Standartkontrakt lønnet
DIF Standardkontrakt ulønnet
DIF Standardcontract_eng