Uddannelse

Uddannelse via DIF og Den Danske Skiskole

Som medlem af Danmarks Skiforbund har klubben adgang til de kurser der bliver udbudt af DIF.

Der findes uddannelser for trænere:
DIF tilbyder korte, målrettede kurser eller længere uddannelsesforløb, som også arbejder med den personlige udvikling af træneren.
Tilbuddene er koncentreret om at udvikle de kompetencer, der går på tværs af idrætterne – og så lader vi specialforbundene om at stå for den idrætsspecifikke del.
Læs mere her…

Uddannelser for klubledere og andre frivillige:
Få hjælp til at udvikle foreningen:
De fleste har forståelse for, at træneren skal på kursus for at blive en bedre træner. Men hvad med foreningslederen og de andre bestyrelsesmedlemmer? Hjælp jeres forening til bedre drift og udvikling via DIF’s forskellige SPOT-kurser.
Læs mere her…

Den Danske Skiskole
Den Danske Skiskole (DDS) er Danmarks Skiforbunds uddannelsesudvalg/afdeling. DDS er er et selvstyrende udvalg/organisation oprindeligt etableret i Danmarks Skiforbund i 1974, men i sin nuværende form og tilknytning senest reguleret i 1999 gennem et samarbejde mellem Danmarks Skiforbund, Danmarks Idræts Forbund og Danish Association of Professional Ski Instructors (DAPSI).

Den Danske Skiskole er en selvstændig enhed i Danmarks Skiforbund, og har fuld ansvar for egen udvikling og råderet over egne mål og midler.

Den Danske Skiskole udbyder kurser til Skiklubberne og skiklubbernes medlemmer, på både basis og professionelt instruktørniveau med hvilke man kan kalde sig certificeret skiinstruktør.
Udover skiinstruktørkurserne afholdes der teknikkurser med fokus på forberedelse til instruktøruddannelsen.

DDS uddanner instruktører indenfor:

  • Alpint
  • Langrend
  • Telemark
  • Freestyle

På sigt følger instruktør uddannelse i Snowboard

Du kan læse mere om Den Danske Skiskole på deres egen hjemmeside…