For udvikling af dansk skisport

flere, bedre, gladere

Løberen er den vigtigste for os!

Derfor ser vi skisporten ud fra løberen.

Danmarks Skiforbunds formål er at udvikle skisporten i Danmark, sammen med skiklubberne og andre samarbejdspartnere.

Hvorfor en game plan?

Vi har en overordnet vision, som viser hvor vi gerne vil hen, men vi har brug for en guide til, hvordan vi i fællesskab kommer derhen – en game plan.

Metoden

Game planen er blevet til med baggrund i Repræsentantskabsmødet i maj 2019, og grundlagt i efteråret 2019 i et samarbejde mellem klubber, DSkiF’s sekretariat, kraftcentre og DSkiF’s bestyrelse. I praksis er der afholdt en række arbejdsgruppemøder og høringsmøder i de forskellige discipliner på baggrund af et politisk/fagligt grundarbejde fra DSkiF. Input er behandlet i en styregruppe bestående af repræsentanter fra bestyrelsen, sekretariatet og klubberne, og den samlede Game plan forelægges til godkendelse i DSkiF’s bestyrelse.

Rollefordeling

Frivilligheden er grundlæggende for os. Det er de mange frivillige, som udvikler sporten i fællesskab. Når mange mennesker arbejder sammen om et fælles mål, er det rart med en klar beskrivelse af rollefordelingen, så misforståelser undgås. Denne Game Plan vil skitsere en klar rollefordeling mellem Danmarks Skiforbund (bestyrelse, ansatte) , skiklubberne, Den Danske Skiskole, Danmarks Idrætsforbund (DIF), det internationale ski og snowbord forbund (FIS) og andre samarbejdspartnere, som måtte være relevante. Det er en af vores allervigtigste opgaver at skabe de bedste betingelser for frivilligheden. Her kan man også tale om flere, bedre og gladere frivillige.

Overordnet rollefordeling

De 5 strategispor