Rollefordeling

Frivilligheden er grundlæggende for os. Det er de mange frivillige, som udvikler sporten i fællesskab. Når mange mennesker arbejder sammen om et fælles mål, er det rart med en klar beskrivelse af rollefordelingen, så misforståelser undgås. Denne Game Plan vil skitsere en klar rollefordeling mellem Danmarks Skiforbund (bestyrelse, ansatte) , skiklubberne, Den Danske Skiskole, DIF, FIS og andre samarbejdspartnere, som måtte være relevante. Det er en af vores allervigtigste opgaver at skabe de bedste betingelser for frivilligheden. Her kan man også tale om flere, bedre og gladere frivillige.

Overordnet rollefordeling

De 5 strategispor