Danmarks Skiforbunds Adfærdskodeks

I Danmarks Skiforbund (DSkiF) behandler vi hinanden med respekt.

  • Vi taler og skriver pænt og respektfuldt til hinanden.
  • Vi accepterer hverken seksuel chikane, mobning, krænkelser eller diskrimination på grund af religion, hudfarve eller seksualitet.
  • Er man vidende om eller har man oplevet noget af ovenstående har man pligt til at sætte ind over for det og indberette det til DSkiF.

Som guideline for hvad vi i DSkiF anser som god og respektfuld opførsel er der udfærdiget forskellige dokumenter og redskaber som skal hjælpe med at vejlede folk. Der findes desuden information om hvordan man kan søge hjælp.

Hvis der er nogen, der i forbindelse med deres virke/kontakt med DSkiF, der på nogen måde føler sig krænket eller diskrimineret har man mulighed for at indberette sin sag anonymt til DSkiF. Alle henvendelser behandles med fuld diskretion.

Kontaktperson for henvendelse vedr. sager om krænkelse/misbrug: Kenneth Bøggild kb@skiforbund.dk

Danmarks Skiforbund anerkender sin pligt til at beskytte alle ledere, trænere og atleter, især børn, der virker for eller deltager i DSkiFs aktiviteter mod både fysisk og psykisk skade.

Danmarks Skiforbund arbejder for at sikre sikkerheden for og beskyttelsen af alle deltagere, både børn og voksne, der er involveret i Danmarks Skiforbund aktiviteter gennem overholdelse af den af Danmarks Skiforbund vedtagende Code of Conduct, samværspolitik. Et barn defineres af Danmarks Skiforbund som en person under 18 år.

Enhver person eller organisation, der i øjeblikket arbejder for DSkiF, uanset om det er frivilligt eller lønnet og alle deltagere bør opfordres til at demonstrere eksemplarisk opførsel for at beskytte sig mod falske påstande og er forpligtet til at overholde og acceptere at arbejde og deltage i overensstemmelse med denne adfærdskodeks. Dette er et obligatorisk krav.

I tilfælde af overtrædelse af Danmarks Skiforbunds gældende love og regler vil relevante myndigheder herunder politiet blive involveret.

Danmarks Skiforbunds bestyrelse 2022