Bestyrelsen

Forbundets bestyrelse

Skiklubberne har hver især deres eget identitet, men bruger Danmarks Skiforbund til løsning af en række fælles opgaver.

Danmarks Skiforbunds bestyrelse består af 7 personer valgt på det årlige repræsentantskabsmøde. Bestyrelsen styrer Danmarks Skiforbund både i relation til udvikling og drift. Bestyrelsen støttes i det daglige arbejde af et sekretariat, som hører til i Danmarks Idrætsforbunds kontorhus – Idrættens Hus.

Sekretariatet har følgende adresse:

Danmarks Skiforbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

CVR nr. 0047166918
E-mail: skiforbund(at)skiforbund.dk

 

Bestyrelsens forretningsorden 2023/24


Bestyrelsen:

Formand/President
Anna Harboe Falkenberg
ah(at)skiforbund.dk

Tlf.: +45 23 71 90 09
Skiklubben Hareskov

 

Næstformand/Vice President

Kuno Brodersen
kbr(at)skiforbund.dk

Tlf.: +45 40 10 59 03
Skiklubben Hareskov

 

Kasserer/Treasurer
Kim Valentin
kv(at)skiforbund.dk

Tlf.: +45 20 28 67 64
Skiklubben Hareskov

 

Bestyrelsesmedlem/Board Member
Asger Fischer Mølgaard
afm(at)skiforbund.dk

Tlf.: +45 31 53 69 98
Holte Skiklub

 

Bestyrelsesmedlem/Board Member
Erling Veidal
ev(at)skiforbund.dk

Tlf.: +45 21 79 20 95
Skiklubben Hareskov

 

Bestyrelsesmedlem/Board Member
Kristian Bjerre Damgaard
kd(at)skiforbund.dk

Tlf.: +45 26 13 76 88

 

Bestyrelsesmedlem/Board Member
Anders Melamies
am(at)skiforbund.dk

Tlf.: +45 40 12 24 10
Københavns Skiklub

 

Suppleanter for bestyrelsen:
Mia Due, Københavns Skiklub: md(at)skiforbund.dk
Rikke Klokker Grønning, Odense Skiklub: rg(at)skiforbund.dk

Mail til hele bestyrelsen: best(at)skiforbund.dk

Danmarks Skiforbund valgte interne revisorer:
Intern revisor valgt af repræsentantskabet: Arne List, medlem at Skiklubben Hareskov.
Intern revisor suppleant valg af repræsentantskabet: Jens Winther, medlem af Københavns Skiklub.

Medlemmer af ordensudvalget
Formand for ordensudvalget: Karsten Dyhrberg medlem af Københavns skiklub.
Medlem af ordensudvalget: Henrik Fritzen: medlem af Københavns Skiklub.
Medlem af ordensudvalget: Erland Pedersen medlem af Holte Skiklub.
Suppleant for ordensudvalget Søren Qvist, Aarhus Skiklub

Ansvarsområder:
Formand: Anna Harboe Falkenberg
DSkiF bestyrelse (afstemning, dialog etc.)
DSkiF medarbejder kontakt
DIF kontakt (politisk niveau)
Internationalt arbejde (politiske niveau, deltagelse)
Overordnede nationale organisationer (f.eks. TD, SEDK, ministerier etc.)

Næstformand: Kuno Brodersen
Stedfortræder for formanden på nationale og internationale områder
Kommunikation (Hjemmeside, Nyhedsbrev, Facebook, instagram)
DSkiF vision

Kasserer: Kim Valentin
Økonomi
DIF i forhold til økonomi
Fundraising
Kommercielle samarbejdspartnere/sponsorer
Sikkerhed (Good Governance vedr. økonomi)

Bestyrelsesmedlem: Asger F. Mølgaard
IBU
Facilitetssporet
Friluftsrådet
Suppleant for det internationale spor
DIF i forhold til faciliteter
Internationale spor

Bestyrelsesrepræsentation i de enkelte kraftcentre:
Alpin Kraftcenter Danmark: Kuno Brodersen
Projekt Langrend & IBU: Asger Fischer Mølgaard
Den Danske Skiskole (bestyrelsesmedlem): Anders Melamies

DSkiF forretningsudvalg:
Anna Harboe Falkenberg
Kuno Brodersen
Kim Valentin (ved økonomiske spørgsmål)
Kenneth Bøggild (Administrationschef)