Overordnede målsætninger i strategiaftalen 2022-2025

Målsætningerne er grundlæggende for game plan og afspejler det, som DSkiF vil sikre som et grundlag for udviklingen af skisporten i Danmark:

Konkrete målsætninger som skal nås i 2025 er delt op i 3. kategorier.

 1. Passionerede fællesskaber. Via nye medlems- & klubformer, at udnytte sportens potentiale til større og flere nye fællesskaber.
 2. Talent & Eliteaktiviteter.
 3. International indflydelse & samarbejde.
Game Plan overordnede målsætninger

Overordnede målsætninger 2022-2025

Konkrete målsætninger (fra strategiaftalen med DIF) som skal nås i 2025 er delt op i flg. kategorier, med udgangspunkt i løberen.

1. Passionerede fællesskaber. Via nye medlems- & klubformer, at udnytte sportens potentiale til større og flere nye fællesskaber.

Målsætninger i perioden er:

 • Danmarks Skiforbund vil være samlende enhed for en større del af de passionerede ski & snowbordløbere, som ønsker at være en del af et passioneret ski & snb fællesskab, via etablering af et virtuelt skinetværk på de sociale medier. Målsætningen er at kunne kommunikere med en større gruppe af på nuværende tidspunkt, ikke foreningsaktive ski- & snb løbere, for at skabe øget rekruttering af medlemmer til klubberne
 • Med udgangspunkt i danskernes passion for skisport, ca. 10% af Danmarks befolkning har valgt idrætten til og skal ikke overbevises om at det er sjovt, skal vi have skiløbere til at være idrætsaktive i Danmark hele året rundt, med udgangspunkt i den eksisterende passion for skisporten.

Motivationen for at blive frivillig i en skiklub kan vi konstatere adskiller sig fra andre idrætter. Dette på grund af skisporten særlige betingelser (manglende sne & bjerge). Mange af de frivillige i klubberne, er motiveret af deltagelsen i de arrangerede træningsture. For at kunne etablere helårsaktiviteter skal forbundet, sammen med klubberne have fundet nøglen til at der bliver flere frivillige i klubberne, så der kan afvikles hjemlige aktiviteter

2. Talent & Eliteaktiviteter

 • Talent- & Eliteaktiviteter organiseres således at klubbernes medlemmer, uanset klubben størrelse og øvrige aktiviteter har mulighed for at forfølge sin sportslige ambition, og fortsat stå i egne/oprindelig skiklub, for at sikre en større gruppe af aktive konkurrence ski & snb atleter i klubberne

(Aktive konkurrence ski & snb. atleter = medlemmer som træner konkurrence ski & snb. og deltager i nationale og internationale konkurrencer).

 • Sikre transaktionen fra junior løber til seniorløber, så der opnås flere aktive seniorkonkurrenceløber (international konkurrence deltagelse). Der præsteres gns på et højere niveau (FIS & IBU punkter) (indeks 100 = sæson 2020/21).

Danmarks Skiforbund fortsætter udviklingen af skisporten for eliten og bredden, så der er aktiviteter hele året rundt på sne og uden sne med udgangspunkt i hjemlige aktiviteter og prioritering af discipliner.

3. International indflydelse & samarbejde

Målsætninger i perioden:

 • Valg til FIS Council 2022 og genvalg i 2024.
 • Dansk idrætspolitik og værdier formidles til de internationale vintersortsforbund, DSkiF har sæde i, DSkiF arbejder for implementering af dansk international idrætspolitik.
 • Danmark bidrager med gender equality i IBU & FIS ved DSkiFs fokuserede indsats.
 • Fortsat international anerkendt/godkendt skiuddannelse, alle discipliner.