Grundlæggende politiske holdninger og værdier

Vores to moderorganisationer, FIS og DIF har en række principper, som vi selvfølgelig lever op til. Ud over dem, så har vi selv en række overbevisninger, som er vigtige for måden, vi arbejder på:

Skisport er en lille sport i Danmark og vi vil udvikle den og få flere mennesker til at dyrke det som en sport og gå til ski. Derfor tror vi på at vi skal være inkluderende i stedet for ekskluderende. Vi skal i fællesskab udtænke måder at møde den enkelte skiløber på vedkommendes niveau og finde den rigtige måde at udvikle løberens sportslige skiløb. Der skal være plads til alle, både dem, der bare gerne vil være med og dem, der gerne vil vinde. Det betyder at vi åbner op i stedet for at begrænse, så meget som overhovedet muligt inden for den økonomi, der er tilgængelig.

Vi vil gerne lære danskerne at gå til ski. Det betyder at vi ofte samarbejder med andre sportsgrene, hvor det ikke er muligt at dyrke decideret skirelateret træning. Det er også i tråd med princippet om at være inkluderende. Hvis man går til ski og ski er ens primære sport, så har man god gavn af at dyrke andre sportsgrene, for at understøtte den fysiske form. Det omvendte er også tilfældet, at ski kan være en god ”sport nummer to”, som understøtter den aktives idræt nummer 1. I Skiforbundet inkluderer vi alle.

Vi tror på at holdet går forud for individet. Undersøgelser viser at holdånd skaber succes, også i individuelle sportsgrene. Derfor træner vi som hold og sætter en ære i at dyrke holdånden på alle niveauer. Ligeledes vælger mange skiløbere at melde sig ind i klubber netop på grund af fællesskabet – også her er fællesskabet over den enkelte.

Den kritiske masse er relativt lille, og derfor kan vi kun udvikle sporten, hvis vi gør det i fællesskab og søger efter synergier mellem de forskellige discipliner. Det er vigtigt at vi  arbejder tæt sammen om at tiltrække nye skiløbere. Derfor skal vi alle sammen er opmærksomme på at gøre en indsats, for at sætte et godt eksempel for nye potentielle skiløbere. Det gælder specielt for vores eliteløbere, som har mulighed for at tiltrække nye løbere, ved at være fællesskabsorienterede og være med til at synliggøre sporten. Vi tror på at eliten og bredden er tæt forbundet og driver hinanden. Bredden føder til eliten og eliten inspirerer bredden. Derfor gør vi meget ud af at inspirere til tætte bånd, især på klubniveau.

Undersøgelser viser også at sport skal leges ind, når man er barn både for at man bliver i sin sport, når man bliver ældre, men også fordi ting, der er leget ind giver bedre mestring som ældre.

Derfor er det et vigtigt mantra for os at vi skal skabe skiglæde. Det afspejles bl.a. i FUNdament i (i udviklingsmodellen, hvor fundament er et vigtigt trin) modellen. Man må ikke ødelægge skiglæden med for hård træning hos børn, men skal fokusere på glæden og udvikle træningen som en udløber af glæden, det virker bevisligt bedre end det omvendte.

Vi tror på et tæt samarbejde mellem de forskellige enheder i vores sport. Vi kan kun udvikle sporten, hvis vi gør det i fællesskab. Derfor er vores tre værdier centrale for os: åbenhed, dialog og tættere på hinanden. De er de værdier, vi arbejder efter i alt, hvad vi gør.

Det er bl.a. derfor at vi i så høj grad som muligt outsourcer talentudviklingen til kraftcentre. Vi tror på at vi opnår bedre resultater ved at flytte aktiviteterne ud i klubberne tættere på udøverne og at klubberne i samarbejde kan blive enige om en bedre plan for løberne, end vi kan inde på vores kontor. Det kræver tæt samarbejde mellem klubberne, men vi tror på at vi i fællesskab kan lykkes.

For at vi alle kan leve op til de tre værdier åbenhed, dialog og tættere på hinanden, vil vi i det følgende skabe klarhed over de områder, hvor vi kan forbedre samarbejdet. Da vores verden er dynamisk, er dette et dynamisk dokument som udvikler sig løbende, i takt med at der opstår behov for nye afklaringer.