COVID-19 opdatering – Indendørs idræt bør aflyses indtil 5. januar

Posted by: Lene Svanebjerg
Category: Uncategorized

Kulturministeriet anbefaler, at idrætsforeninger aflyser deres indendørs idrætsaktiviteter indtil den 5. januar, hvor børnene forventes tilbage i skole.

Fredag den 17. december meldte Kulturministeriet en række corona-restriktioner og anbefalinger ud, som også berører idrætten.

Som det ofte er tilfældet, når der meldes corona-retningslinjer ud, så er et vanskeligt tolke alle budskaberne. Nogle udmeldinger fra Kulturministeriet blev også ændret undervejs. Summa summarum er dog, at Kulturministeriet opfordrer til, at idrætsforeningerne aflyser alle deres indendørs aktiviteter (ikke udendørs) i juleferien. Det vil sige fra søndag den 19. december klokken 08.00 og indtil den 5. januar, hvor planen er, at børnene igen begynder i skole.

DIF og DGI har hele vejen igennem corona-krisen opfordret sine forbund og foreninger til at følge de anbefalinger, som kommer fra myndighederne, og det gør de to organisationer også denne gang. Det er DIF og DGI’s klare forventning, at de indendørs idrætsaktiviteter kan genoptages den 5. januar.

Restriktioner og krav
Ud over anbefalingen om aflysning af indendørs idrætsaktiviteter, så er der også kommet to konkrete restriktioner, som rammer idrætten:

– Eliteidrætten kan stadig fortsætte, men nu uden tilskuere på lægterne. Denne restriktion gælder ligeledes fra søndag morgen, men løber frem til den 17. januar.

– Der er krav om, at alle over 12 år bærer mundbind eller visir, når de opholder sig på en idrætsfacilitet som idrætshaller, træningscentre og svømmehaller. Dette gælder også fra søndag morgen og frem til den 17. januar. De endelige retningslinjer er ikke udarbejdet, men DIF og DGI antager, at der kommer til at gælde de samme retningslinjer som sidst, da der var krav om brug af mundbind, hvor udøvere, instruktører mv. var undtaget.

Kompensation og tilskuere
Politikerne forhandler netop nu om hjælpepakker. DIF og DGI er i dialog med politikerne og presser i den forbindelse på for at sikre midler, som kan hjælpe de foreninger, der som følge af opfordringen til at holde julepause mister penge på fx aflysning af camps mv.

Der er desuden en klar forventning om, at klubber vil kunne søge kompensation for de manglende tilskuerindtægter, ligesom det tidligere har været tilfældet, når der har været indført tilskuerbegrænsninger.

Mandag eftermiddag er DIF, DGI og andre i de berørte sektorer blevet indkaldt til møde med Kulturministeriet. Her vil ministeren give en status på de aktuelle restriktioner og kompensationsordninger, og der er mulighed for at stille spørgsmål.

På dif.dk/corona vil information om anbefalinger og restriktioner løbende blive opdateret – blandt andet når der kommer præciseringer og Q & A’s fra Kulturministeriet.

Hvis I har spørgsmål, om de nye restriktioner/anbefalinger, så mail dem gerne til corona@dif.dk. Så har DIF mulighed for at tage dem med til mandagens sektorpartnerskabsaftale.