COVID-19/Corona situationen, og Danmarks Skiforbund anbefalinger og beslutning.

Posted by: Kenneth Bøggild
Category: For Skiklubberne, Nyheder

Der tegner sig nu et meget alvorligt billede af situationen i forhold til smittespredningen. Derfor ændrer regeringen og myndighederne strategi og fraråder unødvendig kontakt mellem borgerne og lukning af institutioner.

I det lys har Danmarks Skiforbund besluttet at aflyse alle arrangementer resten af marts måned – med mulighed for forlængelse. Det gælder Danmarks Mesterskaber, kurser, møder, seminar etc.

Vi anbefaler samtidig vores medlemsklubber at gøre det samme.

Mange klubber er fortsat i afvikler af klubaktiviteter, herunder afvikling af klubture, ugentlige træning, møder, seminar osv.

Det er Danmarks Skiforbund holdning, at der nu foreligger en så alvorlig situation, at vi anbefaler en aflysning af disse arrangementer.

Vi anbefaler alle klubbernes medlemmer at følge myndighedernes anvisninger omhyggeligt. Det gælder særligt i forhold til udlandsrejser.

Vores medarbejdere vil i det omfang det er muligt arbejde hjemmefra med sædvanlig betjening af klubbernes forespørgsler.

Vi anbefaler ligeledes at atleter som træner i udlandet at disse afbryder deres igangværende træningsaktiviteter. Skulle træningen være i et af de lande som af Udenrigsministeriet er identificeret som RØD, anbefales at følge Udenrigsministeriets anvisninger om karantæne.

Ligeledes vil Danmarks Skiforbund følge, og formidle Danmarks Idrætsforbunds anbefalinger og retningslinjer.

Danmarks Skiforbund ønsker ikke at tage nogen unødige risici og går ud fra, at klubber og medlemmer anlægger samme tilgang til udfordringerne.

Vi vil løbende holde klubberne orienteret om situationen.

Har klubben spørgsmål vedrørende COVID-19/Coronavirusen, så kan Kenneth Bøggild kontaktes via https://skiforbund.dk/de-ansatte/