Varsling af Danmarks Skiforbunds ordinære repræsentantskabsmøde tirsdag den 14. maj 2024 kl. 18.30

Posted by: Lene Svanebjerg
Category: Nyheder

I henhold til lovene indkaldes hermed til Repræsentantskabsmøde i Danmarks Skiforbund

Tid: Tirsdag den 14. maj 2023 kl. 18.30 – BEMÆRK det er en hverdag
Sted: Virtuelt & fysisk. Generalforsamlingen afholdes virtuelt, mødelink udsendes med indkaldelsen. Fysisk deltagelse kan ske iht. DSkiF vedtægter.

Bestyrelsen offentliggør den endelige dagsorden, eventuelle bilag samt de foreløbige regnskaber til medlemmerne, senest 2 uger før mødet – dvs. den 30. april

Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være DSkiF i hænde senest 1 måned før mødets afholdelse.

Forslagene bedes sendt til Kenneth Bøggild kb@skiforbund.dk