Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Alpin Kraftcenter Danmark torsdag den 1/2 2024 klokken 18:00. Mødelokale Kurt Nielsen

Posted by: Lene Svanebjerg
Category: Alpin, Nyheder

Kære medlemsklubber af Alpin Kraftcenter Danmark,

Vi i bestyrelsen for AKD vil med denne mail informere jer om, at Michael Hanghøj af personlige årsager er trådt tilbage som formand for AKD med øjeblikkelig virkning. I henhold til vedtægterne i AKD betyder det rent praktisk at AKDs virke vil være indskrænket betydeligt indtil en ny formand er på plads. Foreningsretsligt betyder det, at vi ikke kan indgå nye aftaler for AKD før vi har valgt en ny formand.

Idet formanden er valgt personligt og særskilt uden næstformand og uden suppleant, indkalder vi nu til en ekstraordinær generalforsamling med det formål at vælge en ny formand for AKD.

AKDs bestyrelses mandat er, indtil ny formand er valgt, efter bestyrelsens opfattelse begrænset til den allermest ordinære drift. Det er vores vurdering, at AKD kan gennemføre de fleste planlagte/budgetterede aktiviteter, og betale alle sædvanlige/budgetterede regninger, i det omfang aktivitetsplaner og budgetter mv. er godkendt på generalforsamlingen.

Datoen for den Ekstraordinære Generalforsamling er fastsat til torsdag den 1/2 2024 klokken 18:00. Mødelokalet er Kurt Nielsen.

Mødet bliver afholdt i Idrættens hus, Brøndby, Brøndby Stadion 20 for dem der møder op fysisk, men der vil også være mulighed for virtuel deltagelse, dog ikke for de stemmeberettigede, som skal være til stede fysisk, hvis de vil benytte deres stemmeret.

Møde agenda vil blive udsendt senest 14 dage inden mødets afholdelse.

Sidst, men ikke mindst, vil vi gerne takke Michael for det store og vigtige arbejde han har bidraget med i udviklingen af skisporten i Danmark.

Mvh
AKD