Varsel af Danmarks Skiforbunds repræsentantskabsmøde 2020

Posted by: Kenneth Bøggild
Category: For Skiklubberne, Generel info, Nyheder, Om Danmarks Skiforbund

Varsel af Danmarks Skiforbunds repræsentantskabsmøde 2020.

 

Efter tidligere udsættelse af Danmarks Skiforbunds repræsentantskabsmøde 2020 på grund af CORONA situationen, varsles hermed ny dato for afholdelse af DSkiF repræsentantskabsmøde.

Det varsles hermed, at Danmarks Skiforbunds ordinære repræsentantskabsmøde afholdes:

Dag/Dato:        Onsdag 26. august 2020

Klokken:            19:00 – 22:00

Sted:              Odense (adresse oplyses senere)

Dagsorden, årsrapport, oversigt over valg og forslag udsendes i henhold til Danmarks Skiforbunds love.

 

Tidsplanen for DSkiF ordinære repræsentantskabsmøde 2020, er som følger:

Forslag som ønskes behandlet på repræsentantskabsmøde.

Skal indsendes seneste 1 måned før mødets afholdelse:                   26. juli 2020

Navne på kandidater til de i dagsordens nævnt poster:

Skal være DSkiF i hænde senest 1 måned før mødets afholdelse:     26. juli 2020

Dagsorden, det reviderede regnskab, indkomne forslag samt liste over opstillede personer til bestyrelsen formidles:

Formidles iht. DSkiF love 2 uger før mødets afholdelse:                    12. august 2020

Forslag, navne på kandidater skal indsendes i henhold til ovenstående frister til sekretariatet via mail: kb@skiforbund.dk.

 

Læs tidligere information om udskydelse af oprindelig varslet repræsentantskabsmøde her