Udsættelse af Danmarks Skiforbunds repræsentantskabsmøde 2020

Posted by: Lene Svanebjerg
Category: For Skiklubberne, Generel info, Nyheder

Brøndby, 17. april 2020

Kære skiklubformand

Håber du er ved godt helbred.

Danmarks Skiforbund havde håbet på en begrænset genåbning af foreningslivet og aktiviteterne i skiklubberne efter påske.

Desværre vurderer regeringen, at det er for tidligt at påbegynde en proces for genåbning af idrætterne, herunder ændre i forhold til forsamlingsforbuddet indtil 10. maj 2020

Danmarks Skiforbunds repræsentantskabsmøde 2020 udsættes.

Det har den afledte konsekvens, at det varslede Danmarks Skiforbunds repræsentantskabsmøde 3. maj 2020, i Aarhus må udskydes, på grund af den fortsatte nedlukning.

Så snart situationen bedrer sig, således man med sikkerhed kan afholde repræsentantskabsmødet, indkaldes til ny dato for afholdelse af DSkiF repræsentantskabsmøde 2020, i henhold til Danmarks Skiforbunds love.

Det er et vidtgående tiltag, og imod vores vedtægter, men både Danmarks Skiforbund bestyrelse og Danmarks Idrætsforbund har juridisk vurderet, at tidsfristerne i vedtægterne kan tilsidesættes i denne alvorlige situation.

Danmarks Idrætsforbund har i sin juridisk vurdering givet retningslinjer til at sikre den fortsatte drift af de specialforbund, som bliver nød til at udskyde det vedtægtsbestemte årsmøde/repræsentantskabsmøde eller generalforsamling:

 1. Bestyrelsen som forretningsministerium
  Bestyrelsen agerer som forretningsministerium og holder driften kørende. Bestyrelsen kan ikke tage nye initiativer, som der ikke er budgetmæssig eller politisk dækning for. Bestyrelsen kan ikke agere efter forslag, der endnu ikke er vedtagne – heller ikke forslag om kontingentændringer. Den kan heller ikke indgå nye aftaler, der ligger udover den aktuelle drift.
 2. Regnskab
  Regnskab for foregående år (2019) udfærdiges og revideres efter normal procedure og normale frister efter vedtægterne. Regnskabet forelægges herefter på den udsatte generalforsamling eller det udsatte repræsentantskabsmøde.

I forhold til Danmarks Skiforbund betyder det.

 • Den i 2019 valgte bestyrelse fungerer efter 3. maj som et forretningsministerium, med den eksisterende arbejdsfordeling, samt fastholdelse af de nuværende valg.
 • Danmarks Skiforbunds bestyrelse vil fortsat lede forbundet iht. tidligere fremlagte budget 2020 (fremlagt i november 2019).
 • Danmarks Skiforbunds bestyrelse vil fortsætte implementeringen af DSkiF overordnede strategi, herunder træffe beslutninger indenfor disse tidligere besluttede indsatser.
 • De iht. DSkiF love sager til godkendelse og beslutning på repræsentantskabsmødet vil blive præsenteret og indstillet til beslutning på det udsatte repræsentantskabsmøde.
 • Valg til bestyrelsen vil ske på det udsatte repræsentantskabsmøde

Hvornår og hvor afvikles det udsatte repræsentantskabsmøde:

Når idrætten åbnes op, og de nuværende restriktive forsamlingsforbund ophæves, vil der blive fastsat en dato for afvikling af Danmarks Skiforbunds repræsentantskabsmøde.

Datoen vil blive fastsat i henhold til Danmarks Skiforbunds aktivitetsperiode, og generelle drift. Realistisk vurderet er, at mødet tidligst vil kunne blive afholdt efter sommerferien, optimalt set på et tidspunkt i august måned 2020.

Varsel, indkaldelse, deadline vil følge Danmarks Skiforbunds love, dvs.:

Dato & sted: offentliggøres på forbundets hjemmeside seneste 2 måneder før mødets afholdelse.

Forslag som ønskes behandlet på repræsentantskabsmøde: Skal indsendes seneste 1 måned før mødets afholdelse

Navne på kandidater til de i dagsordens nævnt poster: Skal være DSkiF i hænde senest 1 måned før mødets afholdelse.

Dagsorden, det reviderede regnskab, indkomne forslag samt liste over opstillede personer til bestyrelsen formidles: 2 uger før mødets afholdelse

Vedrørende sporten generelle åbning er DIF & DGI i tæt dialog med regeringen, og deltager i de forhandlingsmøder som afvikles. DIF & DGI havde, som os håber på en gradvis åbning af idrætten efter påske, nu sigtes og håbes der på at den 10. maj, vil der ske en gradvis åbning, men at denne åbning også vil være afhængig af forsamlingsrestriktionerne.

Med venlig hilsen

Kenneth Bøggild
Danmarks Skiforbund
Administrationschef

Udsaettelse_af_dskif_rep_mode2020