Danmarks Skiforbunds repræsentantskabsmøde

Date & Time

maj 16, 2023 - maj 17, 2023

Danmarks Skiforbunds repræsentantskabsmøde.

I henhold til lovene indkaldes hermed til Repræsentantskabsmøde i Danmarks Skiforbund

Tid: Tirsdag den 16. maj 203 kl. 18.30 – BEMÆRK det er en hverdag
Sted: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby.

Bestyrelsen offentliggør den endelige dagsorden, eventuelle bilag samt de foreløbige regnskaber til medlemmerne, senest 2 uger før mødet – dvs. den 2. maj.

Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være DSkiF i hænde senest 1 måned før mødets afholdelse.

Forslagene bedes sendt til Kenneth Bøggild kb@skiforbund.dk

Detaljerede spørgsmål:

Repræsentantskabet opfordres til at indsende eventuelle spørgsmål vedrørende det fremsendte materiale, som kræver en grundigere undersøgelse til bestyrelsen via sekretariatet (kb@skiforbund.dk) inden tirsdag den 9. maj 2022.

Spørgsmål og tilhørende svar vil herefter blive præsenteret for repræsentantskabet under de relevante dagsordenspunkter.

Tilmelding:
Af hensyn til bestilling af forplejning vil jeg bede klubberne tilmelde sig via dette link https://forms.gle/tRzeBkYpwze8p4aC6  senest mandag den 11. maj 2023.

Det vil være muligt at deltage virtuelt via dette link https://us02web.zoom.us/j/86331802309 men der kan hverken stemmes eller deltages i debatten.

Bilag:

brev14dgfør2023

Danmarks Skiforbund – Årsrapport 2022

Tidoversigt

19.06.2022 Offentliggørelse af dato for DSkiFs repræsentantskabsmøde Danmarks Skiforbunds repræsentantskabsmøde – Danmarks Skiforbund
08.02.2023 Varsling af repræsentantskabsmødet Varsling af Danmarks Skiforbunds ordinære repræsentantskabsmøde tirsdag den 16. maj 2023 – Danmarks Skiforbund
16.04.2023 Deadline for indsendelse af forslag
02.05.2023 14 dagsbrev
16.05.2023 kl. 18.30 Repræsentantskabsmøde

Danmarks Skiforbunds repræsentantskabsmøde. I henhold til lovene indkaldes hermed til Repræsentantskabsmøde i Danmarks Skiforbund Tid: Tirsdag den 16. maj 203 kl. 18.30 – BEMÆRK det er en hverdag Sted: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby. Bestyrelsen offentliggør den endelige dagsorden, eventuelle bilag samt de foreløbige regnskaber til medlemmerne, senest 2 uger før mødet –…