Varsling af Danmarks Skiforbunds ordinære repræsentantskabsmøde tirsdag den 16. maj 2023

Posted by: Lene Svanebjerg
Category: Nyheder

I henhold til lovene indkaldes hermed til Repræsentantskabsmøde i Danmarks Skiforbund

Tid: Tirsdag den 16. maj 2023 kl. 18.30 – BEMÆRK det er en hverdag
Sted: Oplyses senere

Bestyrelsen offentliggør den endelige dagsorden, eventuelle bilag samt de foreløbige regnskaber til medlemmerne, senest 2 uger før mødet – dvs. den 3. maj

Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være DSkiF i hænde senest 1 måned før mødets afholdelse.

Forslagene bedes sendt til Kenneth Bøggild kb@skiforbund.dk