De ti færdselsregler på ski og snowboard

Posted by: Lene Svanebjerg
Category: For Skiklubberne, Forside slider, Nyheder

Sikkerhed på ski og snowboard er vigtigt. Som ski og snowboardløber har man pligt til at holde udsyn og udvise hensyn til andre skiløbere og snowboardere.

En skiløber og snowboarder risikerer erstatningsansvar og kriminelt strafansvar, hvis man skader andre ved at bryde reglerne. Derfor har det internationale ski og snowboard forbund FIS lavet nogle færdselsregler.

De ti færdselsregler på ski:

Ansvarlig adfærd – FIS-reglerne beskriver den ideelle og ansvarlige adfærd på pisten for skiløbere og snowboardere. Reglernes formål er at undgå uheld på pisten. FIS-reglerne gælder for alle skiløbere og snowboardere.

FIS’s færdselsregler på ski og snowboard:

1. Hensyn til andre En skiløber skal respektere andre løbere og ikke udsætte dem for fare. 
2. Kontrol af fart og adfærd En skiløber eller snowboarder skal altid være i kontrol. Fart og adfærd skal tilpasses færdighedsniveau, terræn, vejrlig, sigtbarhed og tæthed af trafik på pisten.
3. Valg af spor En bagfra kommende skiløber eller snowboarder skal vælge sit spor, så han ikke er til fare for de forankørende.
4. Overhaling En skiløber eller snowboarder kan overhale ovenom, nedenom, til højre og til venstre forudsat, at den langsomme får plads til alle sving og bevægelser, kontrollerede som ukontrollerede.
5. Start Inden løbet startes, genoptages efter standsning eller klatring op ad pisten, skal en skiløber eller snowboarder orientere sig opad og nedad for ikke at bringe sig selv eller andre i fare.
6. Standsning på pisten En skiløber eller snowboarder må aldrig standse på pistens snævre eller uoverskuelige partier med mindre det er strengt nødvendigt. Ved fald på snævre og uoverskuelige partier skal løberen fjerne sig fra området hurtigst muligt.
7. Til fods på pisten Hvis det er nødvendigt for en skiløber eller snowboarder at gå eller klatre opad eller nedad på pisten, skal dette foregå i pistens kant.
8. Skiltning En skiløber eller snowboarder skal respektere skiltningen i terrænet, påbud og advarsler.
9. Hjælp ved ulykker Enhver skiløber eller snowboarder er forpligtiget til at yde hjælp ved ulykker.
10. Identifikation  Enhver løber har pligt til at identificere sig i forbindelse med uheld, hvis det kræves – enten som impliceret eller som vidne. Ved uheld skal enhver skiløber eller snowboarder og ethvert vidne udveksle navne og adresser også selvom de ikke er involverede i uheldet.  En løber har pligt til at yde hjælp, hvis det er nødvendigt ved uheld på pisten – uanset om han er involveret i uheldet eller ej. 

Download plakaten her:

DSkiF ansvarlig adfærd A2 (pdf)