Danmarks Skiforbunds repræsentantskabsmøde 26. maj 2019

Posted by: Lene Svanebjerg
Category: Generel info, Nyheder

Danmarks Skiforbunds ordinære repræsentantskabsmødet afholdes

Dato: 26. maj 2019
Klokken: 14.00 – 18.00
Sted: CopenHill, Vindmøllevej 6, 2300 København

Indtjekning til repræsentantskabsmødet starter kl. 13:30, mødet starter kl. 14.00.

Fuldmagt fra klubben skal medbringes, hvis en klub repræsenteres af andre end formanden.

Dagsorden i henhold til §12:
a) valg af dirigent
b) beretning af formanden
c) godkendelse af det reviderede regnskab pr. 31.12.
d) fremlægning af mål og aktivitetsplaner
e) orientering om budget for indeværende år samt fremlægning af budget for det kommende kalenderår
f) Fastsættelse af kontingentets grundbeløb, og minimumsbeløb pr. klub samt eventuelt bladkontingent for det
kommende kalenderår
g) behandling af indkomne forslag
h) valg af formand (ulige årstal)
i) valg af næstformand (lige årstal)
j) valg af kasserer (lige årstal)
k) valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
l) valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år)
m) valg af 2 bestyrelsessuppleanter (for 1 år)
n) valg af 1 revisor (ulige årstal)
o) valg af 1 revisorsuppleant (for 1 år)
p) valg af formand til ordensudvalget (ulige årstal)
q) valg af 2 medlemmer til ordensudvalget (lige årstal)
r) valg af 1 suppleant til ordensudvalget (for 1 år)
s) eventuelt

Bilag:
brev14dgfør20119
Fomandens beretning 2019-05-21
2019_R_Årsrapport 2018_Danmarks Skiforbund