COVID-19 justering af retningslinjerne for idrætten

Posted by: Lene Svanebjerg
Category: For Skiklubberne, Nyheder

COVID-19 opdatering af justerede retningslinjer for foreningsidrætten

DIF og DGI har udsendt en justering af de nye retningslinjer – hvad betyder det for skiklubberne?

Forsamlingsforbud (gælder foreløbig frem til den 22. november)

  • Der gælder et forsamlingsforbud på 10 for voksne over 21 år. Det er inkl. træner og ledere.
  • For børn og unge til og med 21 år gælder et forsamlingsforbuddet på 50 ved idrætsaktiviteter. Dette er inkl. trænere og ledere. Der må gerne være nødvendige voksne til stede som en del af forsamlingen på 50 personer. En nødvendig voksen er en træner, hjælpetræner eller en forælder ved forældre/barn hold, hvis tilstedeværelse er nødvendig for, at aktiviteten kan udføres forsvarligt.
  • Forsamlingsforbuddet på 500 gælder fortsat ved fx uddannelsesaktiviteter eller for tilskuere ved stævner. Det betyder, at deltagerne skal sidde ned og have ansigtet i samme retning.
  • Elitesportsfolk, der dyrker idræt på højeste nationale seniorniveau inden for en DIF-anerkendt idrætsgren, er fritaget fra forsamlingsforbuddet. Dette gælder alle atleter, der går under betegnelsen professionel udøver – læs mere her (scrol lidt ned på siden).

Mundbind

Der er der indført krav om mundbind for alle på 12 år og derover i alle offentligt tilgængelige steder indendørs. Det gælder også idrætsfaciliteter – dog ikke under selve idrætsaktiviteten. Kravet om mundbind gælder foreløbig frem til 2. januar 2021. Det vil sig, at mundbind skal bæreres på vej til og fra omklædningsrum og på vej til og fra træningsområde/træningshal.

Sektionsopdelt træning

Det er fortsat muligt at sektionsopdele træningen i grupper på max det gældende forsamlingsforbud, hvis grupperne er tydeligt og effektivt adskilt med fx kegler eller lign. Kigger man på zonerne/træningsområderne udefra, må man ikke kunne være i tvivl om hvor de er opdelte. Der skal være tydelig afstand imellem grupperne. Har man flere hold efter hinanden bør der være tid imellem slut- og starttidspunkterne, så der på intet tidspunkt er mulighed for, at der forsamles mere end 10/50 personer ad gangen.

En ændring i forhold til de tidligere retningslinjer er, at en instruktør eller træner gerne må have ansvaret for aktiviteterne i flere grupper på samme tid, HVIS han/hun sørger for fysisk kun at være en del af den ene gruppe. Der bør være enten personale eller frivillige til stede under aktiviteterne, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger.

Det kunne fx være en instruktør for et voksenhold, som instruerer i den ene gruppe og samtidig på afstand instruerer en anden gruppe, som opholder sig i en anden sektion i hallen. Uden at komme i kontakt med personerne i disse grupper.

Der kan være lokale variationer i retningslinjerne, så kontakt din kommune og spørg halinspektøren eller lederen af den facilitet I bruger for at være sikker på, at I overholder retningslinjerne på det specifikke sted. Opsæt desuden plakater der vejleder medlemmerne i, hvordan de skal agere på området.

Turnerings- og stævneaktivitet

Der kan fortsat afholdes turneringer og stævner, hvis det gældende forsamlingsforbud og de generelle sundhedsmæssige anbefalinger kan overholdes.

Det vil også være muligt at afholde arrangementer på samme tid med flere end 10/50 personer, hvis arrangementet afholdes med en betydelig geografisk spredning mellem deltagerne sådan, at de ikke befinder sig på samme sted samtidig. Det vil fx omfatte kapsejladser på havet, hvor deltagerne sejler i mindre grupper med betydelig afstand mellem bådene. Det vil også omfatte golfturneringer, orienteringsløb og lignende udendørs arrangementer med stor geografisk spredning mellem de enkelte deltagere eller mellem mindre grupper af deltagere. Det kræver dog, at den geografiske spredning kan opretholdes gennem hele arrangementet, dvs. også ved start- og målområde.

En ændring i forhold til de tidligere retningslinjer er, at der gerne må være gengangere mellem personerne i de forskellige tidsforskudte dele af et stævne. Eventuelle gengangere tæller med i det samlede antal personer i alle de tidsforskudte dele af stævnet, som gengangerne deltager i.

Download justeringerne her

COVID-19 opdatering 26. oktober 2020

Hent Kulturministeriets retningslinjer her

Vi har samlet de tidligere udsendte informationer på denne side COVID-19.