Forbud mod brug voks med fluor (C8/PFOA) pr. 1.7.2021

Posted by: Lene Svanebjerg
Category: Alpin, For Skiklubberne, Freestyle-ski, Generel info, Langrend, Nyheder, Snowboard, Telemark

Det internationale skiforbund FIS har forbudt produkter, der indeholder C8/PFOA ved alle FIS-begivenheder fra sæson 2021/2022 som begyndte 1. juli 2021 og frem.

  • Det er nu forbudt at producere, sælge, bruge C8/PFOA (fluor), gældende fra sæson 2021/2022. Dvs. C8 & PFOA er helt forbudt fra 1.7.2021.
  • FIS har indført at det fra sæson 2022 og frem er det forbudt at være i besiddelse af ski voks med fluor, uden undtagelser, i tillæg til ovenstående.

Dvs. fra nu må man ikke købe eller bruge C8 & PFOA, men det sanktioneres IKKE hvis man har glemt en blok i sin værktøjskasse.

Fra 1.7.2022, er det alle fluor produkter uden undtagelser, ligesom at du ikke må være i besiddelse af disse produkter til FIS events.

Det er formuleret som følger:

  • The EU regulation 2019/1021 (“POP regulation”) and EC regulation No. 1907/2006 (“REACH”) prohibits production, trade and use of certain fluorinated waxes containing C8/PFOA. These regulations fully apply from season 2021/2022 onwards.
  • In addition, FIS has prohibited the use and possession of any ski waxes containing fluorine, without exceptions, at all FIS events (Art. 222.8 ICR) effective from season 2022/2023 onwards.

Man vil teste ski i den kommende sæson, men man vil ikke sanktionere hvis der er spor af flor. som også formidlet i brev af 2.6.2021. Det vil sige at man ikke må benytte fluorholdig voks, men ski med fluorholdige voksrester vil ikke i 2021/2022 udløse sanktioner. Vi er ved at følge op på test forholdene.

Læs FIS bulletin fra. 2.6.2021 https://www.fis-ski.com/en/international-ski-federation/news-multimedia/news/update-on-fis-fluorinated-ski-wax-ban