Status Danmarks Skiforbunds Game Plan

Posted by: Lene Svanebjerg
Category: For Skiklubberne, Generel info, Nyheder, Referater

Der knokles stadig på for at færdiggøre arbejdet med skiforbundets Game Plan for de kommende år

Der er fortsat fuld gang i arbejdet med at udvikle og færdiggøre skiforbundets Game Plan for de kommende år.

Game plan indeholder:

  • Vision og sammenhæng med strategiarbejdet
  • Grundlæggende politiske holdninger og værdier
  • Overordnede målsætninger
  • Skiløberens forskellige udviklingstrin – rollefordeling og disciplinspecifikke forhold

Game Planen definerer, hvem der gør hvad i forholdet til skiforbundets mål og visioner med henblik på at gøre det nemmere, enklere og sjovere at levere en frivillig indsats på alle planer, som understøtter en sportslig udvikling af dansk skisport.

Godt 100 aktive fra klubber, kraftcentre og skiforbundets administration har deltaget og deltager fortsat i arbejdet med Game Planen, som er organiseret i en styregruppe, disciplinspecifikke arbejdsgrupper og høringsgrupper.

Arbejdet giver uvurderligt input til at arbejdet med at udvikle skisporten i Danmark.

Det er målet, at der i løbet af januar afleveres endeligt oplæg til Game Planen til beslutning i skiforbundets bestyrelse.

Den endelige version af Game Planen vil blive tilgængelig for alle i en virtuel version på skiforbundets hjemmeside.

Det er stadig muligt for medlemmer af skiklubberne at få indflydelse på arbejdet ved at deltage i virtuelle arbejdsgruppemøder i tidsrummet 17.30-19.00, som er planlagt således:

  1. januar: Freestyle
  2. januar: Langrend
  3. januar: Freestyle

Hvis du skulle få lyst til at medvirke i arbejdet, kan du henvende dig til Henrik Oksholm på mail: ho@skiforbund.dk – skriv gerne, hvilken skiklub, du kommer fra.