Rejsegarantifonden gennemgår skiklubbers aktiviteter

Posted by: Lene Svanebjerg
Category: For Skiklubberne, Generel info, Nyheder

Rejsegarantifonden

Rejsegarantifondsloven blev ændret pr. 1. juli 2018. Store dele af ændringerne er en direkte følge af et nyt EU-direktiv, som skulle implementeres i EU/EØS fra samme dato.

Ændringen skyldes ønskes om at sikre forbrugerne, samt en afklaring af hvem som var/er dækket af Rejsegarantifonden.

Hidtil har Skiklubber, foreninger, frivillige rejsesammenslutninger etc. været undtaget for loven, og Rejsegarantifonden har kun ført begrænset tilsyn med disse sammenslutninger.

Ved revideringen har denne situation ændret sig, hvorfor en del Skiklubber nu får henvendelse fra Rejsegarantifonden. Danmarks Skiforbund har derfor søgt juridisk bistand via Danmarks Idrætsforbund, og her afklaret hvordan danske klubber står i forhold til den reviderede lovgivning.

Tilbagemeldingen er ikke helt entydig, udover ved at dette er lov, skal også skiklubberne følge denne, uanset forenings- eller virksomhedsform. I efteråret 2019 kom den ventede tolkning af loven, og denne er opgjort til følgende fire punkter:

Når det gælder en forening, der arrangerer rejser, er der nogle forudsætninger, som skal være opfyldt, for at foreningen ikke er registreringspligtig i fonden:

  1. Der må højest arrangeres nogle få rejser årligt pr. medlem.
  2. Rejseaktiviteten skal ske på nonprofit-basis.
  3. Det må udelukkende være foreningensmedlemmer, der kan deltage på rejserne.
  4. Rejseaktiviteten skal være en mindre del af foreningens øvrige aktiviteter. Det skal altså være en forening, hvor man kommer som medlem hele året og deltager i mange andre aktiviteter end rejser.

Hvis en eller flere af forudsætningerne ikke er opfyldt, skal foreningen være registreret i fonden, så foreningens medlemmer er omfattet af fondens dækning. Hvis foreningen fx arrangerer rejser med et professionelt tilsnit, så medlemmerne i væsentlig grad er medlem for at komme ud at rejse i forhold til at deltage i foreningens øvrige aktiviteter, skal foreningen være registreret i fonden.

Rejsegarantifonden er ved at gennemgå samtlige skiklubber, og behandler hver klub individuelt. Det betyder at skiklubber kan forvente henvendelse fra Rejsegarantifonden med anmodning om fremsendelse af informationer omkring klubbens aktiviteter.

For spørgsmål vedrørende henvendelser fra Rejsegarantifonden er klubberne velkomne til at kontakte sekretariatet, Kenneth Bøggild på mail: kb@skiforbund.dk eller telefon 2534 4050