Råd og vejledninger i forbindelse med nedlukning af idrætsfaciliteter

Posted by: Lene Svanebjerg
Category: For Skiklubberne, Generel info, Nyheder

Myndighederne udsendte i går aftes et påbud om, at alle indendørs sports- og idrætsfaciliteter helt lukkes foreløbig frem til den 30. marts 2020. Forbuddet træder i kraft med virkning fra senest den 18. marts klokken 10.

Alle indendørs sportsfaciliteter skal lukkes
Kampen mod spredning af coronavirus har medført yderligere tiltag fra myndighederne.

Med virkning fra i dag onsdag den 18. marts kl. 10.00 og foreløbig frem til den 30. marts gælder:

  • Alle indendørs sports- og idrætsfaciliteter lukker ned
  • Forbud mod forsamlinger med mere end 10 personer.

Danmarks Skiforbund opfordrer indtrængende til, at alle klubhuse låses og al udendørs træning sker alene eller med ens nærmeste og med stor afstand. Vi henstiller til alle om at efterlever dette.

Kontingent under coronaudbrud og aflyste træninger
Coronaudbruddet er en helt usædvanlig situation med store konsekvenser for hele Danmark – også foreningslivet, hvor aktiviteter er midlertidigt lukket ned.

Det er DIF`s klare anbefaling, at de enkelte foreninger og klubber ikke tilbagebetaler kontingent for perioden, da en tilbagebetaling potentielt vil lukke nogle af vores frivillige klubber.

DIF opfordrer derfor til, at DIF-idrætten og vores medlemmer bredt set udviser samfundssind og ansvarlighed og bakker vores mange foreninger, klubber og frivillige op i denne svære tid. Læs mere her 

Få flere anbefalinger fra DIF her 

Muligheder for kompensation til DIF-idrætten
For at afbøde konsekvenserne af COVID-19 har regeringen foreløbigt iværksat to ordninger – en arrangementsordning og en mulighed for midlertidig lønkompensation.

DIF opfordrer til, at DIF-idrætten udviser ansvarlighed og samfundssind, så ordningen kommer de særligt hårdt ramte idrætsaktører og andre sektorer/brancher til gode først.

Læs mere om mulighederne for kompensation

Sådan er I dækket ved aflysning af idrætsrelaterede rejser pga. corona
Alle forbund og foreninger under DIF er dækket af Idrættens forsikringer, herunder Idrættens rejseforsikring.

DIF har været i dialog med Tryg, som Idrættens forsikringer er tegnet hos.

Få et hurtigt overblik over, hvordan I er dækket og hvornår her

Generalforsamlinger, repræsentantskabsmøder og bestyrelsesmøder
DIF opfordrer til, at indendørs forsamlinger udsættes eller afholdes online, så længe myndighederne fraråder at mødes i større forsamlinger på mere end 10 personer.

Dette gælder også generalforsamlinger, repræsentantskabsmøder og bestyrelsesmøder – også selvom der er færre end 10 deltagere.

Hvad betyder det for bestyrelsen? Få et hurtigt overblik over det her