Ny pulje på 10 mio. kr. til corona-sikre sociale aktiviteter for voksne

Posted by: Lene Svanebjerg
Category: Generel info, Nyheder, Om Danmarks Skiforbund

Myndighederne sætter nu ind med ny pulje på 10 mio. kr. i kampen mod ensomhed som følge af corona-pandemien.  Målgruppen for puljen er voksne og unge over 21 år i bl.a. idrætsforeninger. Der er åbnet for ansøgninger, og hele puljen bliver uddelt inden jul.

Ny pulje på 10 mio. kr. til corona-sikre sociale aktiviteter for voksne 1000 nye fællesskaber mod ensomhed er navnet på den
strakspulje, der åbnede for ansøgninger mandag den 16. november. Puljen på 10 mio. kr. er øremærket voksne og unge over 21 år, som mærker konsekvenserne af coronapandemien i form af stigende ensomhed.

Hvem kan søge puljen?
Puljen kan søges af bl.a. idrætsforeninger, der har en god ide til corona-sikre sociale aktiviteter for voksne over 21 år.

Hvad kan der søges midler til?
Der kan søges midler til corona-sikre sociale aktiviteter. Aktiviteterne kan være nyudviklede aktiviteter, eksisterende
aktiviteter til nye målgrupper eller eksisterende aktiviteter, som tilpasses målgruppens behov og de gældende retningslinjer ift. COVID-19. Aktiviteterne kan både være af virtuel karakter eller være aktiviteter i eller relateret til den fysiske idrætsforening.

Søg puljen nu
De 10 mio. kr. er en strakspulje, og alle midler bliver uddelt inden jul. Der kan ansøges om tilskud fra puljen på tre måder:

1. Tilskud på 10.000-15.000 kr.
Her kan der søges om tilskud til enkeltstående aktiviteter. Ansøgningerne bliver behandlet ud fra et først-til-mølle princip. Ansøgningsfristen er derfor løbende, indtil puljen er brugt – ansøgninger skal dog være indsendt senest den 14. december. I kan forvente svar på jeres ansøgning senest 15 dage efter, at ansøgningen er modtaget.
Læs spørgsmål og svar om tilskud på mellem 10.000-15.000 kr. her
Ansøg tilskud på mellem 10.000-15.000 kr. her

2. Tilskud på 15.000-99.000 kr.
Her kan der søges om tilskud til enkeltstående aktiviteter. Ansøgningerne bliver behandlet ud fra et først-til-mølle princip. Ansøgningsfristen er derfor løbende, indtil puljen er brugt – ansøgninger skal dog være indsendt senest den 10. december.

Læs spørgsmål og svar om tilskud på mellem 15.000-99.000 kr. her

Ansøg tilskud på mellem 15.000-99.000 kr. her

3. Tilskud på 100.000-1.000.000 kr.
Her kan der søges om tilskud til et forløb med mange aktiviteter. Bemærk, at ansøgningsfristen for denne type ansøgninger er til og med den 3. december. Der kan forventes svar senest fire uger efter ansøgningsfristen.

Læs spørgsmål og svar om tilskud på mellem 100.000-1.000.000 kr. her

Ansøg tilskud på mellem 100.000-1.000.000 kr. her

Har du spørgsmål?

Læs mere om den nye pulje på Kulturministeriets hjemmeside.