Kort resume fra Danmarks Skiforbunds bestyrelsesmøde lørdag den 9. november 2019:

Posted by: Lene Svanebjerg
Category: For Skiklubberne, Generel info, Nyheder

Kort resume fra Danmarks Skiforbunds bestyrelsesmøde lørdag den 9. november 2019:

I lørdags var Danmarks Skiforbunds bestyrelse samlet til heldagsbestyrelsesmøde i Danmarks Skiforbunds lokaler.

På mødet arbejdede bestyrelsen på den fortsatte strategiimplementering, hvor primært rekruttering og fastholdelse fyldte timerne. Bestyrelsens ønske og ambition er at dansk skisport skal udvikles via klubbernes aktiviteter, og derved gøre skiklub fællesskabet endnu mere interessant for alle skiløbere og af den vej sikre fastholdelse af eksisterende medlemmer og rekruttering af nye medlemmer. Skiforbundets primær indsats er at understøtte klubberne i deres arbejde, så klubberne fortsat udvikles så klubbernes eksisterende aktiviteter styrkes og synliggøres.

Danmarks Skiforbunds elitearbejde blev diskuteret på mødet, med fokus på den overordnede strategi og tilhørende elitepolitik som trænger til en opdatering, så elitearbejdet gøres endnu mere transparent, dels for atleter og klubber, men også for de nedsatte kraftcentre.

DSkiF budget 2020 blev anden behandlet og godkendt, så budget 2020 nu er færdig behandlet. I budget 2020 er der sat endnu mere fart på strategiimplementeringen, via en styrket indsats ud mod klubberne.

Udover de strategiske forhold blev DSkiF samlede samværs- & ernærings politikker godkendt, så at Danmarks Skiforbund nu, dels opfylder alle nationale og internationale standarder på området, men også så Skiforbundet er klar i kommunikationen omkring hvad er acceptabel adfærd og hvad er uacceptabel adfærd, samt hvordan skal en atlet eller leder forholde sig, hvis kritiske situationer opstår. Politikkerne vil blive formidlet på Danmarks Skiforbunds hjemmeside.

Bestyrelsen blev også opdateret på arbejdet med udvikling af Danmarks Skiforbunds Gameplan, som forventes afsluttet ultimo december 2019.

Pbv./ Kenneth Bøggild