Information om COVID-19 virus

Posted by: Lene Svanebjerg
Category: For Skiklubberne, Generel info, Nyheder

Team Danmark følger udviklingen af Covid-19 tæt. Situationen udvikler sig hurtigt i en række lande, og det er vigtigt at forbund, trænere og atleter søger information i forbindelse med udlandsrejser til f.eks. træningslejre, mesterskaber mv.

Team Danmark fraråder rejser til de lande/regioner, som Sundhedsstyrelsen har identificeret som særlige risikozoner. Listen med risikozoner udvikler sig hele tiden, og du kan holde dig opdateret her.

Mange atleter og forbund har stor rejseaktivitet i disse uger. Hvis du deltager til en konkurrence eller træningslejr, hvor der er deltagere fra lande, som Sundhedsstyrelsen fraråder rejse til, anbefaler Team Danmark, at I som forbund/sportschef tager stilling til, om der er taget tilstrækkelige forholdsregler for de deltagere, der er til stede fra særlige risikozoner.

I takt med at situationen udvikler sig, er der risiko for, at en udlandsrejse kan betyde hjemmekarantæne i 14 dage. Her vil der eksempelvis ikke kunne trænes som planlagt lige som, der naturligvis er en risiko for at smitte andre – om end den risiko er lille.

Sundhedsstyrelsen anbefaler desuden, at man bliver hjemme indtil 14. dag efter, man er udrejst fra et af de særlige risikoområder. Og man skal ikke besøge sygehuse, plejecentre m.v., hvor der er personer, som er særligt sårbare og udsatte, hvis de bliver smittet med COVID-19.

Generelle råd
Sundhedsstyrelsen siger, at der ikke er grund til at bruge ansigtsmaske, når man f.eks. er i en lufthavn eller rejser, da der er intet, der tyder på, at anvendelse af mundbind hos raske reelt har en effekt på smittespredningen

Generelle anbefalinger for at undgå smitte med virus i luftvejene er:

  • God håndhygiejne – primært håndvask, evt. hånddesinfektion, hvis hænderne er rene og tørre
  • Undgå kontakt med personer der har tegn på forkølelse og/eller luftvejsinfektion
  • Host eller nys i engangslommetørklæde, alternativt i albuebøjningen
  • Hermed beskytter man både sig selv og andre mod smitte.

Hvis du bliver syg
COVID-19 kan vise sig med feber, hoste eller vejrtrækningsbesvær.
Symptomerne ses op til 14 dage, efter man er udsat for smitte.
Hvis du indenfor de sidste 14 dage har været i et land med COVID-19 smittespredning eller hvis du har været i tæt kontakt med en person med COVID-19, så ring til lægen hvis du er syg.
Det er vigtigt, at du ringer først og ikke møder op i venteværelset, da du kan smitte andre.
Udenfor åbningstid skal du ringe til lægevagt eller akuttelefon i din region.

Nyttige link:
Udenrigsministeriets rejsevejledninger

Sundhedsstyrelsen