Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Alpin Kraftcenter Danmark 19. maj 17.30 – 18.00

Posted by: Lene Svanebjerg
Category: For Skiklubberne, Nyheder

Kære AKD medlemsklubber

Hermed varsles afholdelse af ekstraordinær generalforsamling i henhold til Alpin Kraftcenter Danmark vedtægter §8stk2 & §13 som følger:

Alpin Kraftcenter Danmarks Ekstraordinære generalforsamling

Dato: 19. maj 2022
Klokken: 17:30 – 18:00
Sted: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20.

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes med det formål at behandle bestyrelsens vedtægtsændringsforslag vedrørende dagsordens punkt 5.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
  4. Forelæggelse og vedtagelse af budget inklusive fastsættelse af kontingent for indeværende år
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af formand (lige år)
  7. Valg af op til 5 bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af suppleant til bestyrelsen
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt

Note: Dagsordens punkt 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 vil blive behandlet på Alpin Kraftcenter Danmarks ordinære generalforsamling.

Bilag:

Ekstraordinær_1

Ekstraordinær_2

Vedtægter_for_Alpint_Kraftcenter_Danmark_28_09_20

Alpint_Kraftcenter_Danmark_vedtægter_forslag_19_05_22_forslag

 

Alpin Kraftcenter Danmarks

Bestyrelsen