Indkaldelse med dagsorden til ekstraordinær generalforsamling i Alpin Kraftcenter Danmark torsdag den 1/2 2024 klokken 18:00. Mødelokale Kurt Nielsen

Posted by: Lene Svanebjerg
Category: Alpin, Møder, Nyheder

Kære medlemsklub af Alpin Kraftcenter Danmark

Hermed fremsendes dagsordenen til den ekstraordinære generalforsamling. Dagsorden er desuden vedhæftet mailen.

Tid: Torsdag den 1. februar kl. 18.00.
Sted: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby. Mødelokale Kurt Nielsen.

Af hensyn til bestilling af mødeforplejning bedes I give Lene Svanebjerg besked på mail ls@skiforbund.dk senest den 30. januar 2024.

Der vil også være mulighed for virtuel deltagelse via nedenstående link. De stemmeberettigede skal dog være fysisk til stede.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTJjYTU3MDItZmRmYS00MTI5LWIwNjMtNjUxOGVjNTQ0ZGEw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22416df09e-4e1c-451a-865f-c78816c83ced%22%2c%22Oid%22%3a%22dbaf102c-000d-42fb-9f2c-e0ae0cea96c2%22%7d

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Valg af formand
  3. Eventuelt

Stemmefordeling:
Holte har 1 stemme.
Københavns Skiklub har 2 stemmer.
Århus SkiKlub har 2 stemmer.
Skiklubben Hareskoven har 3 stemmer.
DSkiF’s repræsentant har 1 stemme.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Alpin Kraftcenter Danmark

Indkaldelse med dagsorden til ekstraordinær generalforsamling i Alpin Kraftcenter Danmark 01.02.2024