Historisk afvikling af Danmarks Skiforbunds repræsentantskabsmøde 2021

Posted by: Kenneth Bøggild
Category: Nyheder

For første gang i forbundets historie, blev forbundets repræsentantskabsmøde afviklet 100% virtuelt.

Mødet var, uanset en aktiv skisæson i Danmark, naturligvis præget af vi har været igennem en sæson med mange aflysninger, og nedlukninger.

På valg var Danmarks Skiforbunds Formand, Anna Harboe Falkenberg, Skiklubben Hareskov. Anna blev genvalgt for en endnu en toårig periode.

Også de to bestyrelsesmedlemmer Asger Fischer Mølgaard, Holte Skiklub og Lykke Jeppesen, Københavns Skiklub var på valg, og blev genvalgt.

Der var også valg til de to bestyrelses suppleant poster hvor Ole Mathiassen, Aarhus Skiklub genopstillede og blev valgt. Jens Knudsen, Holte Skiklub genopstillede ikke, og på den ledige post havde Aarhus Skiklub, og Danmarks Skiforbunds bestyrelse indstillet Johanne Valbjørn Gydesen, Aarhus Skiklub. Johanne blev valgt.

På bestyrelsens vegne fremlagde Anna beretningen, hvor hun kunne konstatere at det, på trods af en CORONA tid, har været en sæson præget af flere nye initiativer og nye aktiviteter faciliteret i skiklubberne og forbundet.

Navnlig den nye virtuelle trænings- og aktivitetsplatform skidanmark.dk kan bestyrelsen med glæde konstatere har været en succes. Også den fine sne-vinter, hvor skiklubberne har trukket spor, og skabt øget lokal opmærksomhed omkring skiløb i Danmark, har været med til at sikre en aktiv sæson.

På årets repræsentantskabsmøde var der også valg til flere udvalg og funktioner i Danmarks Skiforbund.

Intern revisor, Claus Carlsen, Københavns Skiklub var på valg og blev genvalgt. Ligeledes var intern revisor supp´leant, Arne List ´, Skiklubben Hareskov på valg, og blev genvalgt.

Der var også formandsvalg til Danmarks Skiforbunds ordensudvalg. Siddende formand Karsten Dyhrberg, Skiklubben Hareskov genopstillede og blev genvalgt.

Mangeårige suppleant for ordensudvalget, Bente Nielsen meddelte på repræsentantskabsmødet 2020 at hun ikke ønskede at genopstille til denne post i 2021. Søren Qvist, Aarhus Skiklub stillede som kandidat til denne post, og blev valgt som suppleant for Ordensudvalget.

Formand Anna Harboe Falkenberg benyttede lejligheden til at takke Bente Nielsen for hendes indsats i udvalget, men også hendes indsats for forbundet igennem så mange år.

Der var kun få bemærkninger og kommentar på mødet, så mødet blev afsluttet, da dagsordens punkter var gennemgået efter blot ca. 1½ time.

Det er bestyrelsens holdning, og repræsentantskabets ønske at repræsentantskabsmøder afvikles fysisk, med mulighed for at deltage virtuelt fremover.

Se den samlede bestyrelses her:

https://skiforbund.dk/bestyrelsen/

Referat fra mødet vil følge i henhold til Skiforbundets love.