Godt nyt vedrørende udendørstræning i klubberne

Posted by: Kenneth Bøggild
Category: For Skiklubberne, Generel info, Nyheder

Som tidligere orienteret følger Danmarks Skiforbunds myndighedernes og DIF anbefalinger og vejledninger vedrørende CORONA krisen.

DIF har mandag 20. april tilpasser anbefalingerne til sine specialforbund og idrætsforeninger. Fremover lyder budskabet fra DIF, at udendørsidræt uden kropskontakt godt kan afholdes, når det sker inden for rammerne af de generelle krav og anbefalinger, som sundhedsmyndighederne og regeringen har offentliggjort på coronasmitte.dk.

For DIF er det helt afgørende, at de generelle krav og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne overholdes. Det indebærer blandt andet:

 • At man ikke må samles flere end 10 personer
 • At man skal holde afstand
 • At man skal have stor fokus på håndhygiejne
 • At man begrænser fysisk kontakt
 • At man ikke hoster eller nyser på andre
 • At man skal holde sig hjemme, hvis man er sløj – også ved milde symptomer

Hvis man som forening vælger af afholde udendørs idrætsaktiviteter, så opfordrer DIF til, at det sker inden for disse rammer:

 • Udendørsaktiviteten bør foregå i mindre grupper og fortrinsvis parvis eller enkeltvis (afhængig af idræt).
 • Der skal være adgang til det sted eller anlæg, hvor udendørsaktiviteten foregår. (Kommunerne kan have særlige restriktioner, som skal respekteres).
 • Myndighedernes generelle anbefalinger om at holde afstand, begrænse den fysiske kontakt mest muligt og sikre god hygiejne overholdes.
 • Klubhuse, omklædningsrum, samlingssteder holdes lukkede – dvs. man møder op omklædt.
 • Medlemmer af forening/klub tager hjem efter endt udendørsaktivitet.
 • Vær opmærksom på de særlige risikogrupper som defineret af Sundhedsstyrelsen.
 • Redskaber, faste installationer, flag, remedier o. lign. bør ikke anvendes af flere deltagere. Deltagerne skal i videst muligt omfang selv medbringe redskaber, remedier mv.

Ovenstående er ikke en facitliste på, hvordan aktiviteterne kan udføres i praksis. Der kan nemlig være stor forskel fra idræt til idræt og fra forening til forening på, hvordan fx medlemssammensætningen og de fysiske forhold er. Derfor bør hver enkelt forening overveje, hvordan den eventuelt kan genoptage sine aktiviteter på forsvarlig vis.

Sundhedsstyrelsen har lavet en plakat med anbefalinger, den kan hentes her

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet et notat vedrørende benyttelse af udendørs idræts-faciliteter, notatet kan hentes her

Danmarks Idrætsforbund har udarbejdet en Q&A tilknyttet den gradvise åbning, den kan hentes her