OPDATERET: Den kollektive idrætsforsikring nyt certifikat til rejseforsikringen

Posted by: Lene Svanebjerg
Category: For Skiklubberne, Forside slider, Generel info, Nyheder

Kære Skiklub

IDRÆTSREJSEFORSIKRING via DIF/DGI

Vi har modtaget den nye certifikat til rejseforsikringen Certificate – General DIF_DGI 2024 Du skal blot udfylde: Dit navn, fødselsdato (d.o.b.) det land du rejser til samt afrejse og hjemkomstdato. Herefter kan du printe dit certifikat.

Gouda alarmcentral er klar til at hjælpe dig 24 timer i døgnet. Kontakt altid vores alarm hvis du har brug for hjælp på rejsen -Gouda alarm hjælper dig døgnet rundt, året rundt og i hele verden.

Er skaden sket, kan der døgnet rundt rettes henvendelse til Gouda Alarm på:

Telefon +45 33 15 60 60

For an anmelde en skade der ikke er akut, skal du bruge dette link

Her finder du også gode råd om hvilke oplysninger det er vigtigt at have med, alt efter hvilken skade du skal melde.

Online skadeanmeldelsen udfyldes med policenummer og navn på virksomhed som vist herunder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUSK!

Alvorlig sygdom/tilskadekomst der medfører hospitalsindlæggelse eller ekstraordinær sygetransport skal du altid melde til Gauda Alarm snarest muligt

Det kan være nødvendigt at Gouda alarm stiller garanti eller fremsende betaling.

Vejedning Skadeanmeldelse rejseforsikring

Som vi allerede har informeret om, så bliver ‘Idrættens forsikringer’ fra årsskiftet varetaget af af flere forskellige forsikringsselskaber. Dækningen er uændret.

Hvad skal I vide:

 • Dækningen er uændret
 • Hansson & Partners i Kolding bliver ny indgang til jeres forsikringer
 • Skader fra 2023 skal være meldt til Tryg inden nytår
 • Hjemmesiden www.idraettensforeninger.dk er lukket den første uge i januar 2024.

Læs mere om de enkelte punkter herunder.

Uændret dækning
I de fælles forsikringer, som er tegnet af både DIF og DGI, vil der fortsat være:

 1. Ansvarsforsikring
 2. Lovpligtig og supplerende arbejdsskadeforsikring
 3. Rejseforsikring
 4. Retshjælpsforsikring
 5. Psykologisk krisehjælp

Ordningerne dækker som hidtil:

 1. alle medlemsforeninger, som kan opgøre medlemmer i det Centrale Foreningsregister (CFR), DIF og DGI
 2. DIF og specialforbundene
 3. DGI og landsdelsforeningerne

Hansson & Partners ny indgang
Fra årsskiftet placeres ordningerne i tre forskellige selskaber, men I og foreningerne skal stadig kun forholde jer til én kontaktindgang, nemlig forsikringsmægleren Hansson & Partners i Kolding, som bliver bindeled mellem idrætsorganisationerne, foreningerne og forsikringsselskaberne.

Kontaktoplysninger til Hansson & Partners:
Cecilie Lund Skaarup
Assistant Account Executive
Mobile: +45 28781890
cls@hanssonpartners.dk

Skader fra 2023 skal meldes inden årsskiftet
Orientér gerne jeres foreninger om, at eventuelle skader fra i år, der endnu ikke er anmeldt, eller skader der sker frem til nytår, skal meldes til Tryg inden den 31. december.

Hjemmesiden lukket første uge af januar
www.idraettensforeninger.dk bliver opdateret med alle de nye informationer efter nytår, men den første uge vil den være lukket. Får I eller jeres foreninger brug for at anmelde en skade i den periode, skal det ske gennem Hansson & Partners.