Danmarks Skiforbunds virtuelle repræsentantskabsmøde 2021 – 14-dages – dagsorden, årsrapport, indkomne forslag, valg til bestyrelsen

Posted by: Lene Svanebjerg
Category: Generel info, Nyheder, Referater

I forbindelse med det forestående virtuelle repræsentantskabsmøde

Dato:              27. maj 2021
Klokken:         17.30 – 21.30
Sted:              Virtuelt, der udsendes en e-mail med mødeindkaldelse og link til mødet.

fremsendes hermed dagsorden, årsrapport, indkomne forslag samt valg til bestyrelsen. Formandens beretning udsendes på et senere tidspunkt.

Indtjekningen til repræsentantskabsmødet starter kl. 17.00 og slutter 17.30 hvor mødet går i gang. Har man problemer med at logge på mødet så ring til 22769726.

Detaljerede spørgsmål:
Repræsentantskabet opfordres til at indsende eventuelle spørgsmål vedrørende det fremsendte materiale, som kræver en grundigere undersøgelse til bestyrelsen via sekretariatet (kb@skiforbund.dk) inden onsdag den 20. maj 2021.

Spørgsmål og tilhørende svar vil herefter blive præsenteret for repræsentantskabet under de relevante dagsordenspunkter.

Tilmelding:
Tilmelding til selve repræsentantskabsmødet som foregår via videokonferencesystemet Zoom, sker til Lene Svanebjerg på e-mail ls@skiforbund.dk

I bedes oplyse klubnavn:

  • Klubnavn
  • Navn på mødedeltageren samt e-mail. Der vil derefter blive sendt en Outlook mødeindkaldelse med link til Zoom mødet.

Tilmelding af stemmeberettiget til afstemningssystemet. Vi skal have oplyst klubnavn navn, e-mail og mobilnummer på den person der er klubbens stemmeberettigede repræsentant. Oplysningerne sendes til Lene Svanebjerg på e-mail ls@skiforbund.dk Som udgangspunkt vil den stemmeberettigede repræsentant være klubformanden. I tilfælde af, at klubformanden er forhindret i at deltage, skal der sendes en fuldmagt med en ny stemmeberettiget person.

Fuldmagt fra klubben skal på forhånd sendes til ls@skiforbund.dk så der kan oprettes et unikt link til den stemmeberettigede klubrepræsentant.

Der skal oplyses klubnavn samt navn, e-mail og mobilnummer på klubbens repræsentant.

Er der spørgsmål vedrørende det virtuelle møde, så kontakt Lene Svanebjerg ls@skiforbund.dk 22769726.

Bilag :