Danmarks Skiforbunds repræsentantskabsmøde 26. maj 2019

Posted by: Lene Svanebjerg
Category: Generel info, Nyheder

Danmarks Skiforbunds ordinære repræsentantskabsmødet afholdes

Dato: 26. maj 2019
Klokken: 14.00 – 18.00
Sted: CopenHill, Vindmøllevej 6, 2300 København

Indsendelse af forslag og navne på kandidater til de valgbare bestyrelsesposter skal  i henhold til Danmarks Skiforbunds love §12 ske senest den 25. april 2019.

Tilmelding:
For at kunne estimere mængden af mad og drikke til årets repræsentantskabsmøde, opfordres klubberne til at indikere om klubben deltager i årets møde, samt med hvilket antal.

Derved reduceres madspild og der betales ikke for mere mad og drikke end der er deltagere.

Tilmelding via dette link

Indtjekning til repræsentantskabsmødet starter kl. 13:30, mødet starter kl. 14.00.

Fuldmagt fra klubben skal medbringes, hvis en klub repræsenteres af andre end formanden.

Detaljerede spørgsmål:
Repræsentantskabet opfordres til at indsende eventuelle spørgsmål vedrørende det fremsendte materiale, som kræver en grundigere undersøgelse til bestyrelsen via sekretariatet (kb@skiforbund.dk) inden onsdag den 20. maj 2018.

Spørgsmål og tilhørende svar vil herefter blive præsenteret for repræsentantskabet under de relevante dagsordens punkter.

Bilag:

Danmarks Skiforbundbrev14dgfør20119

2019_R_Årsrapport 2018_