Danmarks Skiforbunds budget 2023

Posted by: Kenneth Bøggild
Category: Nyheder

Danmarks Skiforbuds budget 2023 afspejler den fortsatte udrulning af DSkiF strategiaftale med DIF, med fokus på de passionerede fællesskaber.

På baggrund af den aktuelle økonomiske situation, så budgetteres der kun med et mindre træk på DSkiF egenkapital.

Det er dog fortsat bestyrelsens ønske at DSkiF egenkapital skal nedbringes, ved at sættet ekstra fart på de klubnære aktiviteter, for derigennem at styrke optaget af nye medlemmer.

I forhold til strategiimplementeringen er det besluttet at styrke indsatsen ud mod klubberne, så der i den kommende periode vil ske en styrkelse af klubudviklingen, ved en større involvering fra sekretariatet. Fokus for den større involvering vil være via understøtte aktiviteterne i og omkring klubberne, således at der skabes øget national aktiviteter hele året rundt.

Budget 2023 kan hentes her: 

Formidling af Danmarks Skiforbunds budget sker hermed i henhold til DSkiF love.