Danmarks Skiforbund virtuelt repræsentantskabsmøde til afholdelse: Torsdag 27. maj 2021, kl.: 17:30 – 21:30

Posted by: Lene Svanebjerg
Category: For Skiklubberne, Generel info, Nyheder

                                                                                                 Brøndby, 25. marts 2021

 

Kære skiklubber

 

Regeringen har nu udmeldt deres langsigtede genåbningsplan.

For idrætten er der enkelte lyspunkter, men må vi erkende ikke helt så mange lempelser, som vi havde håbet.

Det betyder at vi, på grund af fortsat uklarhed omkring genåbningen i forhold til idrætten, må ændre i afholdelse af Danmarks Skiforbunds repræsentantskabsmøde 2021.

 Det varslede fysiske repræsentantskabsmøde søndag den 9. maj 2021 aflyses, på baggrund af fortsat uklarhed om vi må forsamles indendørs eller ej, ligesom at der ikke er afklaring vedrørende forsamlingsrestriktionerne.

Med aktuel aflysning varsles afvikling af virtuelt repræsentantskabsmøde til afholdelse:

Torsdag 27. maj 2021, kl.: 17:30 – 21:30

Mødet vil blive afviklet virtuelt. Tilknyttede skæringsdatoer/deadlines for indsendelse af forslag, stiller til de valgbare poster etc., vil følge den nye mødedato.

Der vil, op til mødet blive udsendt mødeindkaldelse med vejledning, link til møderum etc.

Ved ovenstående tiltag sikres at mødet afvikles i den af lovene fastlagte termin, og derved sikres den demokratiske proces i forbundet, uanset hvordan pandemien udvikler sig, og hvilke politiske tiltag der måtte komme.

Bestyrelsen håber at klubberne vil tage vel imod den nye mødeform, ligesom bestyrelsen håber på større deltagelse på mødet, da deltagelsen nu ikke kræver nogen former for transport, eller anden koordinering.

Ved afvikling en hverdagsaften frilægges også den blokerede søndag, som jo nu passende kan konverteres til en tur på rulleski, i det vi forventer bliver en fantastisk forårsdag.

 

Med venlig hilsen, på vegne af bestyrelsen

 

Kenneth Bøggild
Administrationschef

Hent brevet her: rep_mode_aflysning_final