Danmarks Skiforbund, ekstraordinær CORONA eliteansøgningspulje (artiklen er opdateret)

Posted by: Kenneth Bøggild
Category: Nyheder, Uncategorized

Danmarks Skiforbunds bestyrelse har, på baggrund af den vanskelige sæson etableret en ekstraordinær eliteansøgningspulje.

Puljen er etableret for at hjælpe de atleter som forsøger at kvalificere sig til OL. De atleter som skal deltage i WSC 2021 & JWSC 2021, som er blevet ramt af ekstraomkostninger på grund af CORONA sanktioner i forbindelsen med selve deltagelsen (krav om karantæne) i WSC 2021 & JWSC 2021 kan søge puljen.

Atleter har i denne sæson oplevet ekstraordinære udfordringer på grund af CORONA. Aflyst løb, løb som atleterne har tilmeldt sig, men ikke fået mulighed for at starte i på grund af for mange tilmeldte, ekstraordinære karantæne krav ifm. deltagelse i FIS sanktionerede events, krav om ekstraordinær tests i udlandet og andre forhold.

Alle udfordringer som har betydet at atleterne har haft ekstraordinær, ikke forudsete omkostninger. Skiforbundets bestyrelse har, på baggrund af input fra løberne via sekretariatet, derfor besluttet, for første gang at etablere en ekstraordinær CORONA eliteansøgningspulje på kr. 100.000,00.

Puljen er målrettet de eliteatleter som forsøger at kvalificere sig til OL 2022 og atleter som skal deltage i WSC/JWSC i 2021. For atleter som skal deltage i WSC/JWSC 2021, så omhandler det de direkte forbundne CORONA ekstraomkostninger med selve deltagelsen i WSC/JWSC2021, som er sanktioneret af FIS (karantæne krav ifm. selve deltagelsen).

Bestyrelsen har behandlet behovet efter budgetfastlæggelsen for 2021, hvorfor midlerne tages af Danmarks Skiforbunds egenkapital. Beslutningen om at bruge penge fra DSkiF egenkapital kommer i forlængelse af tidligere bestyrelsesbeslutning, som meddelt på repræsentantskabsmøder at det ikke er en forbundsopgave, eller ambition at etablere meget stor egenkapital. DSkiF egenkapital var pr. 31.12.2019 på ca. 1.600.000.

Bestyrelsens holdning er at CORONA er en helt ekstraordinær situation, en situation som rammer os alle, men som virkelig gør det svært for de bedste af eliteatleter, at få sæsonen til at hænge sammen. Ligeledes har bestyrelsen også vægtet at atleterne er midt i en OL udtagelsesperiode.

Fordelingen af puljemidlerne vil blive besluttet i Danmarks Skiforbunds forretningsudvalg, på baggrund af ansøgninger fra eliteatleterne. Ansøgningsperioden er fra den 8. januar – 14. januar 2021.

Information om puljen, målgruppe, datoer, kriterier etc. kan hentes her