Danmarks Skiforbund Corona ansøgningspulje

Posted by: Lene Svanebjerg
Category: For Skiklubberne, Generel info, Nyheder, Skiklubber

Danmarks Skiforbunds bestyrelse har etableret en corona pulje:

Corona ansøgningspulje

Formål

Puljens formål er at medvirke til at kickstarte nye rekrutterings- og fastholdelsesaktiviteter i 2022.

Hvem kan søge og hvad kan der søges tilskud til?

Danske skiklubber under Danmarks Skiforbund kan søge om midler fra puljen til at tilrettelægge indsatser med fokus på rekuttering og fastholdelse. Det kunne eksempelvis være:

  • Kommunikation: Optimering af hjemmeside, køb af Goggle Ads, produktion af rekrutteringsfilm, aflønning af pressemedarbejder, promovering af aktiviteter (betalt reklame).
  • Events & træning: Aflønning af træner, uddannelse af trænere, rekrutterings-projekt.

Hvad ydes der ikke tilskud til:

  • Tilskud til ture
  • Tilskud eller betaling for instruktører eller trænere på en klubtur

Hvordan søges der om tilskud?

Der ansøges ved at sende en kort og præcis (maks. en halv A4-side) beskrivelse af aktiviteten, samt formålet hermed, til Danmarks Skiforbunds sekretariat, kb@skiforbund.dk og nv@skiforbund.dk

Afmelding

Efter aktiviteten er gennemført skal der sendes en kort afmelding samt minimum fire billeder i høj opløsning fra aktiviteten (smartphone-billeder godtages) til Danmarks Skiforbunds sekretariat, kb@skiforbund.dk og nv@skiforbund.dk

Midler til fordeling

Der kan ansøges om op til 10.000 kroner pr aktivitet.

Der er i alt 150.000 kroner til fordeling i puljen.

Ansøgningsfrist

Coronapuljen lukkes når puljens samlede midler er udbetalt – dog senest lørdag den 31/12 2022 kl. 23.59.

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om selve ansøgningen eller administrationen af tilskuddet skal ske til Danmarks Skiforbunds sekretariat, kb@skiforbund.dk  og nv@skiforbund.dk

Download Corona ansøgningspulje_2022