COVID-19 opdaterning – indrejsereglerne er forlænget samt der er tilføjet enkelte nye krav

Posted by: Lene Svanebjerg
Category: Generel info, Nyheder

De strikse indrejseregler, som trådte i kraft i begyndelsen af februar, er forlænget til 5. april – der er desuden tilføjet enkelte nye krav i forbindelse med forlængelsen.

Der er i forbindelse med forlængelsen af indrejsereglerne fastsat nogle tilføjelser til rejsereglerne.

Der er tale om bl.a. følgende:

Formelle krav til attester
Der er nu fastsat formelle krav til de attester, der skal forevises ved ombordstigning i fly eller ved grænseovergangen ved rejse over sø og land.

Attesten skal leve op til følgende krav:

  • Den testede persons navn skal fremgå af attesten og skal stemme med navnet i passet.
  • Tidspunktet for testen skal fremgå.
  • Oplysninger om den, der har udstedt attesten, herunder kontaktinformationer på pågældende, skal fremgå.
  • Attesten skal være affattet på et af følgende sprog: Dansk, svensk, norsk, engelsk, tysk, spansk, fransk eller italiensk.
  • Attesten kan forevises enten i digital version eller i papirudgave.

Nationale rejser til og fra Bornholm
Der er indført særskilt testkrav ved national rejse til og fra Bornholm.

Ved ombordstigning på skib eller fly skal der forevises en fri-attest, som er max 72 timer gammel. Der kan både anvendes PCR-test og antigen-test.

Attesten skal stor set indeholde de samme formelle oplysninger som ved international indrejse.

Husk: Hvis rejsen går gennem Sverige, skal den del af rejsen følge svenske regler.

Andre landes indrejseregler
Det er for mange specialforbund uhyre vanskeligt at afdække indrejseregler til andre lande: Hvad gælder i Polen, i Holland eller i Spanien?

Den pågældende arrangør bør påtage sig opgaven med at orientere sine gæster om gældende indrejseregler; danske specialforbund gør dette, når det vedrører indrejse til Danmark for forbundets gæster.

Der er dog også anden hjælp at hente: EU har etableret en website med oplysninger om indrejseregler for en lang række europæiske lande, hvor man kan afdække status for hvert enkelt land.

Få hele overblikket over indrejsereglerne
Genlæs vores orientering om indrejsereglerne her på ekstranettet under CoronaNyt

COVID-19 opdatering indrejsekravene forlænget