COVID-19 opdatering spørgsmål i forbindelse med genåbningen af udendørs idræt

Posted by: Lene Svanebjerg
Category: For Skiklubberne, Generel info, Nyheder
 • Må vi gennemføre Åbent Hus-arrangementer eller lign. aktiviteter for personer, der endnu ikke er medlemmer?
  Ja, det afgørende er, hvem der arrangerer aktiviteterne og, at retningslinjerne følges. Hvis I arrangerer åbent hus eller andre rekrutteringsaktiviteter, skal I sikre jer, at I til hver en tid overholder det gældende forsamlingsforbud dvs. I må i øjeblikket max være 25 personer tilstede på samme sted og samme tid.
  I kan derfor med fordel sørge for, at man tilmelder sig på forhånd, så I kan styre, hvor mange der deltager og hvornår. I vil samtidig have kontaktdetaljer på alle til brug for eventuel smitteopsporing.
  Derudover er det vigtigt med god kommunikation til deltagerne og tydelig skiltning på dagen, da deltagerne ikke altid kender aktiviteten eller faciliteten. Sidst, men ikke mindst, skal alle de andre smitteforebyggende tiltag som afstand og hygiejne naturligvis også overholdes.

 

 • Må vi gerne afvikle kurser og uddannelse fysisk?
  Ja, så længe aktiviteterne foregår udenfor. Kurser og uddannelser, der udbydes af foreninger og forbund, må gerne afvikles fysisk uden for i grupper på op til 25 personer inkl. underviser mv. Herudover skal alle de andre anbefalinger til smitteforebyggende herunder afstand og hygiejne også overholdes. Vi opfordrer til, at teoriundervisning i videst mulige omfang foregår online.

 

 • Må vi klæde om og bade i vores omklædningsrum?
  Nej, omklædningsrum må udelukkende benyttes til kortvarige ophold som fx toiletbesøg.

 

 • Må vi gå igennem indendørs arealer for at komme ud på udendørsarealer?
  Ja, så længe de indendørs arealer ikke bruges som en idrætsfacilitet mv., men udelukkende som gennemgangsarealer.

 

 • Må vi mødes til sociale aktiviteter i relation til udendørs idræt?
  Nej, I bør fortsat undlade at mødes til sociale aktiviteter uden for banen.