COVID-19 opdatering – Genindførelse af coronapas

Posted by: Lene Svanebjerg
Category: Nyheder

Genindførelse af coronapas, hvad betyder det for skiklubberne?

Genindførelsen af coronapasset har ikke indvirkning på skiklubbers aktiviteter. Kravet om coronapas er først gældende ved idrætsarrangementer, hvor der er flere end 200 betalende tilskuere indendørs eller flere end 2.000 betalende tilskuere udendørs på samme tid. Kravet om coronapas gælder ikke idrætsudøverne.

Betalende tilskuere er defineret som det antal billetter, der er udstedt til det pågældende arrangement. Det betyder altså, at billetter, der har været gratis, tæller med i det samlede antal tilskuere.

Få det hurtige overblik over, hvor der er krav om coronapas i idrætssammenhænge nedenfor:

Hvornår stilles der krav om coronapas i idrætten?
Kravet om coronapas træder i kraft, når der er flere end 200 betalende tilskuere indendørs eller flere end 2.000 betalende tilskuere udendørs på samme tid.

Hvad menes der med betalende tilskuere?
Betalende tilskuere er defineret som det antal billetter, der er udstedt til det pågældende arrangement. Det betyder altså, at billetter, der har været gratis, tæller med i det samlede antal tilskuere.

Er der en aldersgrænse for, hvornår tilskuere er omfattet af kravet om coronapas?
Kravet om coronapas gælder tilskuere fra 15 år og op.

Hvem har ansvaret for at kontrollere coronapas?
Ansvaret for at kontrollere coronapas ligger hos den ansvarlige arrangør og manglende efterlevelse kan resultere i bødestraf.

Er der regler for, hvordan coronapas skal kontrolleres?
Ja, coronapasset skal kontrolleres ved indgangen eller umiddelbart derefter. Det skal sikres, at alle tilskuere på 15 år og derover kan fremvise coronapas.

Er der krav om coronapas for idrætsudøvere/deltagere ved idrætsarrangementer?
Nej, kravet omfatter alene tilskuere.

Er der krav om coronapas for trænere, dommere og frivillige?
Nej, kravet omfatter alene tilskuere.

Er der krav om coronapas for forældre ved fx børnestævner?
Nej, kravet gælder som udgangspunkt ikke forældre ved fx børneidrætsstævner, hvis de overværer deres børns deltagelse i idrætsstævner.

Kravet om coronapas gælder alene ved betalende tilskuere i forbindelse med idrætsarrangementer med flere end 200 tilskuere indendørs og 2.000 tilskuere udendørs. Ved betalende tilskuere forstås det antal billetter der udbydes. Hvis tilskuerne har fået gratis billetter, som sædvanligvis ville være udbudt til salg, vil de også være omfattet.

Kravet gælder dermed ikke forældre eller deltagere ved fx idrætsstævner.

Der er krav om coronapas i svømmehaller – gælder det også foreningsidræt?
Nej, kravet om coronapas gælder ikke udøvere, trænere mv. i foreningsidrætten.

Skal deltagere ved generalforsamlinger vise coronapas, hvis der er flere end 200/2.000 til stede?
Nej. Der gælder ikke krav om coronapas for deltagere til generalforsamlinger, selvom der er flere end 200/2.000 deltagere.

Hvad gælder for serveringssteder tilknyttet foreningslivet?
Der gælder krav om coronapas på serveringssteder, herunder caféer, restauranter mv. Krav om coronapas på serveringssteder gælder uanset antallet af gæster. Tak-away er dog undtaget.

COVID-19 opdatering – Genindførelse af coronapas