COVID-19 opdatering – anbefalinger til idrætsforeninger

Posted by: Lene Svanebjerg
Category: Nyheder, Skiklubber

Der er ikke indført nye restriktioner for idrætsforeninger, og alle aktiviteter kan fortsat afvikles. I områder med høj smitte er Kulturministeriet kommet med en række anbefalinger.

Foreningsaktiviteter, stævner, kampe mv. kan fortsat gennemføres med fokus på smitteforebyggende foranstaltninger, også i kommuner og sogne med høj smitte.

Alle idrætsforeninger opfordres til at have særligt fokus på smitteforebyggende tiltag generelt, dvs. håndvask/sprit, udluftning, øget rengøring og en generel opfordring til at blive hjemme selv ved milde symptomer.

Anbefalinger til idrætsforeninger i kommuner og sogne med høj smitte

Kulturministeriet har i samarbejde med DIF og DGI udarbejdet et sæt anbefalinger på børn- og ungeområdet til idrætsforeninger i kommuner og sogne med høj smitte.

Dem opfordrer vi alle berørte foreninger til at følge:

 • Klæd om hjemmefra
  I det omfang, det er muligt, opfordres alle børn og unge til at møde op omklædte. Opfordringen gælder dog ikke i svømmehaller og andre steder, hvor det ikke er foreneligt med aktiviteten.
 • Bed forældrene aflevere deres børn udendørs
  Er det muligt, så bed forældrene om at aflevere og hente deres børn uden for hallen.
 • Hold afstand
  Mind forældre og andre voksne om at holde afstand, hvor det er muligt. Afstandsanbefalingen gælder ikke mellem udøvere, trænere samt mellem forældre og børn ved børn-voksenaktiviteter mv.
 • Opdel aktiviteterne i mindre grupper
  Kan aktiviteterne på en naturlig måde planlægges inden for mindre og faste grupper/hold, anbefales dette.

Se her om din kommune skal følge de generelle råd og regler eller anbefalingerne om smitteforebyggelse (scroll ned på siden)

6 spørgsmål og svar om de nye corona-anbefalinger

Kulturministeriet har i samarbejde med DIF og DGI udarbejdet et sæt anbefalinger på børn- og

De nye anbefalinger omhandler udelukkende idrætsforeninger i kommuner og sogn med høj smitte, om omhandler børn og unge i dagtilbud og grundskolen.

1 Gælder de nye anbefalinger alle idrætsforeninger?
Nej, de nye anbefalinger er målrettet klubber og foreninger i kommuner eller sogne med særlig højt smittetryk. Læs evt. mere HER

2 Er det kun børn og unge i grundskolen, som de nye anbefalinger omhandler?
Ja, de nye anbefalinger omhandler kun børn og unge i dagtilbud og grundskolen i kommuner og sogne med særlig megen smitte.

3 Må unge og voksne, der ikke går i grundskolen, klæde om til træning?
Ja, de nye anbefalinger omfatter kun børn og unge i dagtilbud og grundskolen i kommuner og sogne med høj smitte.

4 Må forældre fortsat følge deres børn ind til træning – og hente dem inden for efter træning?
Det anbefales, at forældre til børn og unge i kommuner og sogne med særlig høj smitte i videst mulige omfang ikke følger børnene ind, men i stedet henter og bringer ved indgangen (udendørs).

5 Må vi afholde planlagte sociale aktiviteter som fx juleafslutning, selv om vores forening ligger i en kommune eller sogn med høj smitte?
Ja, myndighederne fraråder ikke sociale aktiviteter, men opfordrer til at udvise sund fornuft.

Hvis I afvikler sociale aktiviteter, bør I samtidig have særligt fokus på smitteforebyggende tiltag som fx håndvask/sprit, udluftning, øget rengøring og en generel opfordring til at blive hjemme selv ved milde symptomer.

Det er derfor op til den enkelte forening selv at vurdere, om fx en planlagt juleafslutning skal gennemføres eller ej.

6 Må vi spille kampe og afvikle stævner?
Ja, foreningsaktiviteter, stævner, kampe mv. kan fortsat gennemføres med fokus på smitteforebyggende foranstaltninger, også i kommuner og sogne med høj smitte.

10 spørgsmål og svar om coronapas ved idrætsarrangementer

Hvornår skal der vises coronapas i idrætten? Hvem har ansvaret, og hvordan skal det finde sted? Er udøvere, trænere mv. også omfattet af kravet om coronapas? Få svar på 10 spørgsmål om coronapasset her.

Fra mandag den 29. november ændres grænsen for, hvornår der skal vises coronapas ved større idrætsarrangementer.

Fremover skal der vises coronapas ved større idrætsbegivenheder med hhv. flere end 100 (tidl. 200) betalende tilskuere (=antal udstedte billetter) indendørs eller flere end 1.000 (tidl. 2.000) betalende tilskuere udendørs

Vi har samlet 10 spørgsmål og svar om, hvad genindførslen af coronapasset betyder for idrætten.

Der bliver ikke udarbejdet retningslinjer fra Kulturministeriet, men Q&A på deres hjemmeside forventes at blive opdateret snarest. Den kan du finde HER

1 Hvor længe gælder en negativ kvik- eller PCR-test som gyldigt coronapas?
Fra mandag den 29. november er en negativ PCR-test gyldig i 72 timer, mens en lyntest skal gælde 48 timer.

2 Hvornår stilles der krav om coronapas i idrætten?
Kravet om coronapas træder i kraft, når der er flere end 100 betalende tilskuere indendørs eller flere end 1.000 betalende tilskuere udendørs på samme tid.

3 Hvad menes der med betalende tilskuere?
Betalende tilskuere er defineret som det antal billetter, der er udstedt til det pågældende arrangement. Det betyder altså, at billetter, der har været gratis, tæller med i det samlede antal tilskuere.

4 Er der en aldersgrænse for, hvornår tilskuere er omfattet af kravet om coronapas?
Kravet om coronapas gælder tilskuere fra 15 år og op.

5 Hvem har ansvaret for at kontrollere coronapas?
Ansvaret for at kontrollere coronapas ligger hos den ansvarlige arrangør. Personer, der ikke kan fremvise et coronapas, kan bortvises. Både arrangøren og personer, der ikke forlader lokaler eller lokaliteter efter at være blevet bortvist, kan blive straffet.

6 Er der regler for, hvordan coronapas skal kontrolleres?
Ja, coronapasset skal kontrolleres ved indgangen eller umiddelbart derefter. Det skal sikres, at alle tilskuere på 15 år og derover kan fremvise coronapas.

7 Er der krav om coronapas for idrætsudøvere/deltagere ved idrætsarrangementer?
Nej, kravet omfatter alene tilskuere.

8 Er der krav om coronapas for trænere, dommere og frivillige?
Nej, kravet omfatter alene tilskuere.

9 Er der krav om coronapas for forældre ved fx børnestævner?
Nej, kravet gælder som udgangspunkt ikke forældre eller deltagere ved fx børneidrætsstævner Hvis tilstedeværelsen af forældre er begrundet i, at der er udbudt 100 billetter indendørs eller 1.000 billetter udendørs, og forældrene derfor vil være at betragte som tilskuere, gælder der krav om coronapas.

10 Der er krav om coronapas i svømmehaller – gælder det også foreningsidræt?
Nej, kravet om coronapas gælder ikke udøvere, trænere mv. i foreningsidrætten.