COVID-19 opdatering af retningslinjerne for træning pr. 13. november 2020

Posted by: Lene Svanebjerg
Category: For Skiklubberne, Generel info, Nyheder

Kulturministeriet har udsendt reviderede retningslinjer for bl.a. idrætsforeninger. Her er det blevet bl.a. præciseret, at en træner IKKE må træne mere end én gruppe samtidig.

Ændringen gælder med øjeblikkelig virkning og betyder, at en træner kun må have ansvaret for aktiviteterne i én gruppe ad gangen.

En træner må nu KUN have ansvaret for aktiviteterne i én gruppe ad gangen
Det betyder, at en træner IKKE må facilitere, kommunikere eller på anden måde være i kontakt med flere hold, der er til stede samtidig. Det er DIF’s vurdering, at ændringen primært vil have betydning for aktiviteter, hvor grupperne laver samme øvelser samtidig med samme træner, f.eks. ved gymnastik og fitness.

Sektionsopdelt træning kan fortsat ske med separate hold (og trænere). Det betyder, at der fortsat kan gennemføres træning i flere grupper på max 10 personer inkl. træner, HVIS der er tale om grupper med egen træne og træningsforløb.

Læs mere om retningslinjerne her